Amathusia 'Schoonheid is wat je geest ervan maakt' (David Hume)
 • scissors
  juni 27th, 2022Geert WilkensDuurzaam, Sociaal, Werk

  ‘Duurzaamgroningen.nl’ is dé plek waar inwoners alles vinden over duurzamer doen binnen de gemeente Groningen. Van praktische informatie tot subsidies en van stappenplan tot ervaringen van buurtgenoten. De website is een initiatief van de gemeente.

  Inwoners kunnen via de website stap voor stap aan de slag met thema’s als huis, tuin en omgeving, vervoer, voedsel, afval en hergebruik én ondernemen. Van je woning slim en voordelig energiezuinig maken tot gezond én goedkoop eten. Ook staan er verhalen op van duurzame buurtgenoten.

  Een van de campagnevoorbeelden © Gemeente Groningen

  Een van de campagnevoorbeelden © Gemeente Groningen

  Eerste stap is vaak klein

  Volgens de wethouder Energie en Duurzame Mobiliteit, Philip Broeksma: kan ‘duurzaamheid’ groot klinken. Toch is de eerste stap vaak een kleine: Haal wat tegels uit de tuin, pak eens vaker de fiets, douche wat korter en ga naar duurzaamgroningen.nl. Begin zo klein als je kunt en zo groot als je wilt. Zo zet je iets in beweging; jezelf en vaak ook anderen.

  Uniek aan duurzaamgroningen.nl is de ‘jouw buurt’-functie. Inwoners kunnen via hun postcode zien wat er in de buurt te doen is. ”Samen in je buurt aan de slag zorgt voor verbinding. Je komt met elkaar in contact en deelt ervaringen. Dat werkt motiverend. We roepen iedereen op om de lokale duurzame initiatieven die nog missen, via die pagina aan ons door te geven”, zegt Aline Bus, communicatiecoördinator van Duurzaam Groningen.

  Vorig jaar zijn er al bijna 61.000 zonnepanelen geplaatst door inwoners en bedrijven en 3.110 geveltuintjes aangelegd. ”Het werkt aanstekelijk: als je ziet wat er allemaal al gedaan wordt, dan motiveert dat om mee te doen. Het is een van de inzichten die zijn opgedaan van gedragspsycholoog Linda Steg tijdens het ontwikkelen van dit platform”, aldus Aline Bus.

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  september 21st, 2019Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Het zonnepark Vierverlaten in Groningen levert een toename aan verschillende insecten op. Dat blijkt uit een eerste ecologisch onderzoek. Bij de bouw van dit zonnepark, in 2017, namen de gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power specifieke maatregelen om de biodiversiteit en natuurwaarden te vergroten. Dankzij de diverse kruiden, struiken, en schapen die er grazen zijn er na twee jaar fors meer plantensoorten en insecten. Ook trekt het zonnepark diverse vogels aan.

  “Zonneparken zijn een nieuwe vorm van landschapsinrichting; we noemen deze energielandschappen. Ze dragen niet alleen bij aan het gebruik van schone, duurzame energie, maar ook aan de biodiversiteit. Op Vierverlaten zijn nu bijvoorbeeld meer bijensoorten en vlinders,” zegt Philip Broeksma, wethouder Energietransitie.

  De zonnepanelen zorgen ook voor meer biodiversiteit. © Grunneger Power

  De zonnepanelen zorgen ook voor meer biodiversiteit. © Grunneger Power

  ”De zonnepanelen zorgen voor schaduw, droogte en luwte met allerlei overgangen. Daarmee ontstaan verschillende micromilieus. Dit is belangrijk bij de ontwikkeling en inrichting van toekomstige zonneparken.”

  Zeldzame vogelsoorten

  ”Het coöperatieve zonnepark van Grunneger Power levert met 7.777 zonnepanelen jaarlijks bijna 2.300 MWh aan energie op. Dat is goed voor ruim 800 huishoudens. De inrichting van Vierverlaten met zonnepanelen op staanders – afwisselend in hoogte en niet te dicht op elkaar – en het beheer ervan, zorgen voor een optimaal leefgebied”, legt een woordvoerster van de gemeente Groningen uit.

  ”Mede dankzij de vele sprinkhanen, bijen, vlinders, zoals het hooibeestje en de distelvlinder, is dit insectenparadijs ook voedsel voor veel andere dieren en planten. Daardoor komen er in het gebied nu ook zeldzamere vogelsoorten als de torenvalk en buizerd voor en grote groepen huismussen.”

  Zonnepark en landschap

  ‘Zonneparken die goed in het landschap passen en met aandacht voor de natuur worden ontwikkeld, leveren meer biodiversiteit op dan gangbare intensieve landbouw’, zo is een van de conclusies van het onderzoek. Belangrijk is wel dat de schapen die het park begrazen, niet met antibiotica en antiwormmiddelen worden behandeld, want dat levert mest op die mestvliegen en -kevers niet eten. Hoewel het onderzoek niet uitputtend en wetenschappelijk meerjarig is uitgevoerd, zijn de eerste observaties erg gunstig voor natuur en milieu.

   

  Tags: , , , ,
 • scissors
  januari 24th, 2019Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in de provincie Groningen meedoen aan de proef ‘SamenZONderAsbest’. Centraal hierin staat het testen van een nieuwe stimuleringsregeling; eigenaren van asbestdaken en omwonenden werken samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.

  Het mes snijdt op die manier aan twee kanten: een versnelling van de asbestsanering én de opwekking van duurzame energie. De provincie Groningen stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de proef en belangstellenden kunnen tot 24 april een aanvraag indienen via de website www.samenzonderasbest.nl .

  Binnen de Groninger proef is ruimte om twintig asbestdaken in te ruilen voor collectieve zonnedaken. Met de zonne-energie die een dak oplevert kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Op deze manier profiteren zowel dakeigenaren als dorpsgenoten die meedoen aan de coöperatie.

  De overhandiging van de cheque. © Alex Wiersma

  De overhandiging van de cheque. © Alex Wiersma

  Eigenaren van asbestdaken met saneringsplannen kunnen zich tot 24 april aanmelden via het vragenformulier op de website. Deelname hangt af van de geschiktheid van het dak en de volgorde van aanmelding. De dakeigenaar kan een ‘dak-check’ krijgen waarbij onder meer de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet onderzocht worden. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten van het postcoderoosproject. In totaal zijn er binnen deze pilot 20 dakchecks voor dakeigenaren en 20 vouchers voor energiecoöperaties beschikbaar.

  Eerste gesprekken

  De proef wordt uitgevoerd door bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord. Inmiddels zijn al de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde dakeigenaren en lokale energiecoöperaties. De aftrap werd gegeven op boerderij Huninga in Eenrum. De gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer overhandigden er de eerste dakcheck aan Remt Meijer, voorzitter van Stichting R.J. Clevering, eigenaar van de monumentale boerderij met asbestdak.

  Read the rest of this entry »

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  december 19th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Sociaal, Werk

  Inwoners van de gemeente Groningen zijn positief over het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente. Dat blijkt uit een enquête onder het Stadspanel; deze werd afgelopen maand door meer dan drieduizend inwoners ingevuld. De deelnemers zijn vooral positief over zonne-energie: 77 procent vindt het plaatsen van zonneparken in de gemeente een goed idee.

  zonnepanelen

  Inwoners van Groningen zijn positief over het plaatsen van zonneparken.

  De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal te zijn. ”Ook als we alle geschikte daken van woningen en bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen, bereiken we dit nog niet. We hebben 500 MWp aan zonneparken erbij nodig. Het is goed om te constateren dat inwoners van Groningen hier positief tegenover staan”, zegt Hotze Hofstra, projectleider beleidskader Zonneparken gemeente Groningen.

  Zonneparken zijn tijdelijk, voor ongeveer 25 jaar. ”We kijken hoe we in die periode ook het landschap, waar de zonneparken staan, een kans kunnen bieden. Bijvoorbeeld door er schapen te laten lopen of de ecologische kwaliteiten van een gebied te verbeteren. Bij de aanleg van zonnepark Roodehaan onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we de oude loop van de Hunze in het gebied terug kunnen brengen.”

  Zelf investeren

  Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat een buurt of dorp zelf een zonnepark moet kunnen opzetten. Ook is er belangstelling voor het zelf investeren in deze zonneparken; bijna driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk om duurzame energie te gebruiken.

  Toch liggen bij lang niet alle ondervraagden al zonnepanelen op het dak. De meesten willen wel, maar geven aan dat ze er niet zelf over kunnen beslissen, hun huis niet geschikt is, of geen geld hebben voor de aanschaf ervan.

  Hofstra: ”De gemeente wil dat inwoners en bedrijven kunnen meedoen met de aanleg en exploitatie van zonneparken, zodat iedereen ervan kan profiteren. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor zonneparken gaan we de inwoners dan ook zeker betrekken.”

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  oktober 26th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Groningen is de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen.

  De winnaars nemen trots de trofee in ontvangst. © John Voermans

  De winnaars nemen trots de trofee in ontvangst. © John Voermans

  Groningen heeft de prijs ontvangen uit handen van Paulus Jansen (directeur Woonbond). Arnhem en Lelystad eindigden beide op de tweede plaats.

  De Stookjerijk Trofee is onderdeel van het project Stookjerijk. Voor de prijsuitreiking zijn de prestatieafspraken van de veertig grootste gemeenten vergeleken op korte- en langetermijn-ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. Eerder wonnen Utrecht (2017), Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de Trofee. Read the rest of this entry »

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  juni 22nd, 2018Geert WilkensDuurzaam, Sociaal, Werk

  In Groningen werd afgelopen twaalf maanden meer dan 26.000 MWh aan elektriciteit opgewekt door de zon. Dat is 3,1 procent van de totale elektriciteitsvraag en een gestage groei vergeleken met de twaalf maanden daarvoor toen men uitkwam op 1,8 procent. 

  In de gemeente Groningen liggen 125.000 zonnepanelen waarvan 50.000 in zonneparken en 75.000 op daken. Ook dit jaar zet de groei verder door met het realiseren van zonnepark Roodehaan met 81.000 panelen.

  Wethouder Mattias Gijsbertsen (rechts) met Willem Sanders, bewoner van het pand aan de Praediniussingel. © Henk Tammens

  Wethouder Mattias Gijsbertsen (rechts) met Willem Sanders, bewoner van het pand aan de Praediniussingel. © Henk Tammens

  Hoewel het een half bewolkte dag was, is in de gemeente Groningen op de langste dag van het jaar 149 MWh aan zonne-energie opgewekt; 5,8 procent van de gebruikte elektriciteit  in de gemeente kwam die dag van Groningse zonnepanelen. ”Dat is genoeg om 11.500 huishoudens van stroom te voorzien of 6200 elektrische auto’s helemaal vol te laden”, zegt wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen.

  Hij maakte dat bekend op een van de daken van de Praediniussingel in de binnenstad van Groningen. Gijsbertsen: ”Ook daken van historische panden, zoals hier aan de Singels, zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Net als op veel plaatsen in onze stad. Groningen Woont Slim en Grunneger Power helpen inwoners daarbij.”

  ”Het aantal zonnepanelen in de stad groeit gestaag. Het totale potentieel is 1,7 miljoen panelen. Hiervan moeten er ruim een miljoen op daken van woningen en bedrijven komen en de rest op zonneparken. Dat betekent dat er nog ruimte is voor 925.000 zonnepanelen op daken.”

  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  juni 5th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  De Brederoschool in Groningen doet mee aan het project Energy Challenges in het kader van ‘Slim met energie op school.’ Wethouder Mattias Gijsbertsen liet zich op school informeren over de manier waarop ze dat doen. 

  Jongeren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voeren daarbij op hun eigen wijze campagne voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Binnen het programma Groningen Geeft Energie zijn de afgelopen jaren talloze energieprojecten gestart. De gemeente brengt in de maand juni een aantal daarvan breder voor het voetlicht.

  De leerlingen geven een demonstratie aan wethouder Mattias Gijsbertsen. © Erik Brand

  De leerlingen geven een demonstratie aan wethouder Mattias Gijsbertsen. © Erik Brand

  Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: ”Door dit soort projecten maken leerlingen kennis met de wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Willen we het bewustzijn vergroten en de noodzaak van het overschakelen op duurzame energie benadrukken, dan moeten we kinderen hierbij betrekken. Het is dan ook mooi om te zien dat de kinderen hun duurzame ideeën meenemen naar huis en naar hun eigen buurt. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor de hele stad.”

  De Brederoschool in Groningen doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan de Energy Challenges en heeft een speciaal energieteam, dat zichzelf  ‘de Dynamo’s’ noemt. Duurzaamheid is onderdeel van het curriculum van de school. De leerlingen vertelden aan de wethouder: ”Wij hebben 128 zonnepanelen en geïsoleerde muren en daken. Ook is er een groen dak en de kinderen nemen geen verpakte koeken en plastic zakjes mee naar school.”

  De ambassadeurs gaan een paar keer per jaar langs alle klassen om te vertellen hoe je energie kunt besparen en geen grondstoffen verspilt. Zoals een van de leerlingen opmerkt: ”Hier krijgt alles een tweede leven.”

  Omdat de school al zo lang meedoet, is er al veel bedacht en gedaan. Directeur Marieke Venema: ”Alles wat we zelf kunnen doen als school hebben we al grotendeels gedaan, maar we gaan nu proberen om – met behulp van Europese subsidies – de school ook daadwerkelijk energieneutraal te krijgen. Dat valt niet altijd mee, want alle nieuwe elektronische ‘gadgets’, zoals digiborden, vragen ook weer meer stroom.”

  Volgend jaar gaat de Brederoschool wellicht ‘next level’, omdat ze dan meedoet aan een internationale competitie tussen scholen in Denemarken, België, Duitsland en Engeland. En misschien staan ze dan in 2020 wel weer als winnaars op het podium.

  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  september 21st, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Aan de Duinkerkenstraat in Groningen is Zonnepark Woldjerspoor officieel in gebruik genomen. Met 43.000 zonnepanelen is dit voor Nederland het eerste zonnepark van deze omvang op een voormalige vuilstort. Zonnepark Woldjerspoor produceert jaarlijks 12 megawatt en dat is genoeg energie voor ongeveer 3500 huishoudens.

  Het nieuwe zonnepark kwam er op initiatief van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen, de provincie Groningen en Groenleven. Een lastig in te zetten locatie werd getransformeerd tot een onuitputtelijke bron van duurzame energie.

  Het nieuwe Zonnepark Woldjerspoor. © Gemeente Groningen

  Het nieuwe Zonnepark Woldjerspoor. © Gemeente Groningen

  De initiatiefnemers willen de kennis die ze opdeden voor en tijdens de bouw van dit zonnepark delen. ”Het bouwen van een zonnepark op een voormalige vuilstort vraagt om tal van oplossingen die op andere locaties niet aan de orde zijn”, zegt een woordvoerder.

  ”Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in Usquert gaat gebruik maken van deze mogelijkheid bij het realiseren van een nieuw zonnepark. Zo kunnen ook op andere locaties vuilstorten op een duurzame manier gebruikt worden.”

  Met de opening van het zonnepark Woldjerspoor liggen er nu welgeteld 114.227 zonnepanelen in de gemeente Groningen. Sinds april 2016 is het aantal zonnepanelen met 73.509 toegenomen. Dat is de grootste groei ooit. Met de 43.000 zonnepanelen van Woldjerspoor wordt de ambitie van honderdduizend zonnepanelen in 2018 nu al ruimschoots gehaald. Volgend jaar gaat het zonnepark Roodehaan open.

  Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen. © Gemeente Groningen

  Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen. © Gemeente Groningen

  Mattias Gijsbertsen, wethouder duurzaamheid: ”Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. Met de realisatie van nu Woldjerspoor en volgend jaar Roodehaan zetten we belangrijke stappen in onze doelstellingen voor zonne-energie.”

  De groei is ook te verklaren doordat Meerstad vanaf dit jaar bij de gemeente hoort. Daar liggen 2084 zonnepanelen. Het coöperatieve zonnepark Vierverlaten van Grunneger Power dat dit voorjaar is aangelegd, levert 7.777 zonnepanelen op.

  De groei in de afgelopen jaren was met name te zien op de daken van particuliere huiseigenaren. Tegenwoordig zorgen, behalve zonneparken, ook bedrijfspanden voor de grootste groei. Grunneger Power inventariseert jaarlijks het aantal zonnepanelen. Dat gebeurt aan de hand van luchtfoto’s die op een vast moment in het jaar worden genomen.

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  augustus 30th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Op 3 oktober sluit een nieuwe SDE- (Subsidie Duurzame Energie) ronde van 12 miljard euro. Bedrijven krijgen hiermee de kans om zichzelf te verduurzamen en het levert, zo is de bedoeling, serieuze rendementen op. Bedrijven kunnen zich nog tot 3 oktober inschrijven.

  Marco van Veen, eigenaar van SolarNRG: ”Aan een subsidie zonder panelen heb je niks, maar aan panelen zonder subsidies ook niet. Het één versterkt het ander. Dit jaar hebben we in maart veertien SDE-subsidie-aanvragen ingediend en die zijn voor 100 procent gehonoreerd.”

  Herwi Rijsdijk (directeur van ABC Westland) en Marco van Veen (directeur van SolarNRG zijn tevreden met het eindresultaat.

  Herwi Rijsdijk (directeur van ABC Westland) en Marco van Veen (directeur van SolarNRG) zijn tevreden met het eindresultaat.

  ”Dat is redelijk uniek. Onze ervaring als installateur komt daarbij goed van pas. De truc is namelijk dat je de dossiers volledig hebt, met alle offertes, de exploitatiebegroting en de tekeningen. Overigens verplicht een subsidieaanvraag een ondernemer nog tot niets. We nemen het hele advies- en rekenwerk en de subsidieaanvraag in behandeling.”

  De AGF en de Agrarische Sector hebben volgens Van Veen nog eens extra voordelen van zonnestroom. ”Zonnestroom sluit naadloos aan op koelcelgebruik. In de winter is het kouder in de hal en hoeft er minder gekoeld te worden. In de zomer moeten de koelmotoren harder draaien, maar is de opbrengst van zonnepanelen veel hoger. Er zijn nog tal van AGF-bedrijven die hun dakoppervlakte niet gebruiken. Als ondernemers de keuze hebben om geld op de bank te laten staan of te investeren in zonnestroom dan is het gewoon zo dat zonnestroom altijd meer rendement oplevert.”

  Het Westlandse bedrijf SolarNRG is al vijftien jaar actief als zonnestroomleverancier. Bedrijven als Cargoboss, Lievaart Planten Export en Van Geest International werden door SolarNRG al van zonnepanelen voorzien.

  Vorig jaar installeerde het bedrijf 16.000 zonnepanelen op het AGF bedrijventerrein ABC Westland; dit is het grootste dakgebonden zonnestroomproject van Nederland.

   

   

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  juli 16th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Alle dorpen in de Drentse gemeente Aa en Hunze kunnen zich deze zomerperiode inschrijven voor de titel het Duurzaamste Dorp. De wedstrijd begint officieel in het nieuwe schooljaar, begin september, een duurt tot en met het einde van het jaar.

  Ieder dorp kan zich één keer inschrijven, maar op verschillende manieren meedoen: als groep, als straat, vereniging of als dorpsbelang. ”Versterk elkaar en werk samen in de verschillende projecten. De dorpen kunnen in de uitvoering rekenen op ondersteuning van de gemeente”, legt een woordvoerster van de gemeente Aa en Hunze uit.Lariks

  Alle aan duurzaamheid gerelateerde activiteiten en projecten tellen mee. Zo kun je denken aan het ophalen van moeilijk/chemisch afval, evenals statiegeld plastic op een festival/feest, meer fietskilometers, minder autokilometers of het bevorderen van het opnieuw gebruiken van producten.

  Ook andere projecten zijn mogelijk, zoals een afval-verzameldag, een energiebespaardag, deelname aan de duurzame huizenroute van 5 tot en met 11 november, of het inzamelen van koffiedik op nationale burendag om daar vervolgens oesterzwammen op te kweken.

  Meer informatie over de wedstrijd en de spelregels kun je lezen via deze link .

  Tags: , , , , , , ,
 • « Older Entries