Amathusia 'Schoonheid is wat je geest ervan maakt' (David Hume)
 • scissors
  juni 13th, 2019Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Een verhalenbank, een fietsenmaker en een pop-up kerstmarkt. Het waren zo maar enkele ideeën tijdens het hubfestival voor ondernemers, organisaties en overheden in Borger. Hubs zijn plekken waar reizigers comfortabel kunnen wachten als ze overstappen van de auto of de fiets op de trein of de bus. 

  De gasten werden tijdens het festival bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hubs; ook konden ze ideeën bedenken voor activiteiten op deze OV-knooppunten.

  De gedeputeerden Cees Bijl van Drenthe en Fleur Gräper-van Koolwijk van Groningen waren uiteraard ook op het hubfestival. © Provincie Groningen

  De gedeputeerden Cees Bijl van Drenthe en Fleur Gräper-van Koolwijk van Groningen waren uiteraard ook op het hubfestival. © Provincie Groningen

  Er is al veel mogelijk op een hub: een pakketje afhalen op een P&R nadat je vanuit de bus in je auto stapt, je fiets opgeladen uit de fietskluis halen als je uit de trein stapt en even sporten als je wacht op vervoer. Op de 55 hubs die in Drenthe en Groningen in ontwikkeling zijn, komen het dagelijks leven, ondernemen, recreatie, natuur en reizen samen. (Bron filmpje: OV-Bureau Groningen-Drenthe)

  Tijdens het festival werden ondernemers, organisaties en overheden uitgenodigd om na te denken over de mogelijkheden van hubs. Ook was er een ‘streetartist’ die een 3D-kunstwerk over de hub van de toekomst maakte; bezoekers konden met tekenaars om de tafel voor het schetsen van de ideale hub. Verder waren er brainstormsessies en demonstraties van een waterstoftaxi, een tiny house en een speciale hub-informatiezuil.

  De huborganisatie gaat dit jaar aan de slag met het (door)ontwikkelen van tien hublocaties in Groningen en Drenthe. Dat gebeurt aan de hand van de ideeën die zijn opgehaald tijdens het festival. Ondernemers met ideeën kunnen die ook achterlaten op de site van de huborganisatie via info@reisviahub.nl

   

   

   

  Tags: , , , , , , , , ,
 • scissors
  februari 4th, 2019Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  De Technische Universiteit Eindhoven begint na de zomer met een proef om ijzerpoeder als circulair alternatief in te zetten voor kolen. Dat gebeurt met behulp van het bedrijfsleven en de provincie Noord-Brabant.

  De TU/e werkt al enkele jaren aan deze techniek die energie wint uit de verbranding van metaalpoeder. Bij het verbranden daarvan komt, volgens een woordvoerder, veel warmte vrij die kan dienen voor stoomproductie in industrie, als alternatief voor kolen in kolencentrales en als brandstof voor vrachtauto’s en schepen.

  Demonstratiemodel in lab ijzerverbranding. © Noord-Brabant

  Demonstratiemodel in lab ijzerverbranding. © Noord-Brabant

  Het verbrandingsproduct, vergelijkbaar met roestpoeder, wordt opgevangen en met behulp van duurzame energie weer omgezet tot metaalpoeder. Op die manier fungeert het metaal als een duurzame, circulaire energiedrager. In 2018 heeft een team van TU/e-studenten, Team SOLID, een kleinschalig demonstratiemodel gemaakt dat in staat was om ijzerpoeder te verbranden, stoom te produceren en elektriciteit op te wekken.

  Testen

  “Met dit demonstratiesysteem willen we aantonen dat op grote schaal verbranding van metaalpoeder, ijzerpoeder in dit geval, mogelijk is”, zegt Philip de Goey, decaan Werktuigbouwkunde aan de TU/e en voorzitter Metalot3C.
  Het onderzoeksteam gaat de installatie de komende twee jaar testen. Om het project mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Brabant, behalve bijdragen van het bedrijfsleven, het project gesubsidieerd met een bedrag van € 1 miljoen.

  ”De energietransitie vraagt om opslag van energie,” zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie). “Het liefst in CO2-vrije brandstoffen. Metaalpoeder lijkt zeer kansrijk: het is makkelijk en veilig op te slaan en te vervoeren. Daarom investeert de provincie in onderzoek en innovaties in samenwerking met onze universiteiten en bedrijven.”

  Het ‘Metal Power’ demonstratiesysteem is het eerste onderzoeksprogramma voor metaal- en energie-innovatie dat zich op de Metalot campus in Budel Dorplein vestigt. De Metalot Campus wordt een bundeling van innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs op het gebied van energie en metalen.

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  januari 24th, 2019Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in de provincie Groningen meedoen aan de proef ‘SamenZONderAsbest’. Centraal hierin staat het testen van een nieuwe stimuleringsregeling; eigenaren van asbestdaken en omwonenden werken samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.

  Het mes snijdt op die manier aan twee kanten: een versnelling van de asbestsanering én de opwekking van duurzame energie. De provincie Groningen stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de proef en belangstellenden kunnen tot 24 april een aanvraag indienen via de website www.samenzonderasbest.nl .

  Binnen de Groninger proef is ruimte om twintig asbestdaken in te ruilen voor collectieve zonnedaken. Met de zonne-energie die een dak oplevert kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Op deze manier profiteren zowel dakeigenaren als dorpsgenoten die meedoen aan de coöperatie.

  De overhandiging van de cheque. © Alex Wiersma

  De overhandiging van de cheque. © Alex Wiersma

  Eigenaren van asbestdaken met saneringsplannen kunnen zich tot 24 april aanmelden via het vragenformulier op de website. Deelname hangt af van de geschiktheid van het dak en de volgorde van aanmelding. De dakeigenaar kan een ‘dak-check’ krijgen waarbij onder meer de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet onderzocht worden. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten van het postcoderoosproject. In totaal zijn er binnen deze pilot 20 dakchecks voor dakeigenaren en 20 vouchers voor energiecoöperaties beschikbaar.

  Eerste gesprekken

  De proef wordt uitgevoerd door bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord. Inmiddels zijn al de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde dakeigenaren en lokale energiecoöperaties. De aftrap werd gegeven op boerderij Huninga in Eenrum. De gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer overhandigden er de eerste dakcheck aan Remt Meijer, voorzitter van Stichting R.J. Clevering, eigenaar van de monumentale boerderij met asbestdak.

  Read the rest of this entry »

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  juli 24th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  energieTien sportverenigingen in Assen zetten de verlichting van hun buitensportvelden om naar energiezuinige ledlampen. Ze kaartten die wens vorig jaar aan bij de gemeente; een belangrijk deel van de energierekening bestaat immers uit kosten voor de buitensportverlichting.

  De gemeenteraad van Assen besloot positief over de investering die daarvoor nodig is. Sportvereniging Achilles 1894 had de eer om de eerste ledlampen er in te draaien. De overige sportverenigingen die overgaan op ledverlichting zijn: FC Assen, Asser Boys, vv LTC, ACV Assen, VV LEO, AAC’61, ATV De Hertenkamp, TC Amelte en TC NAM.

  Read the rest of this entry »

  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  juli 4th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  De Groninger wijken Paddepoel en Selwerd worden, als het aan het stadsbestuur ligt, aardgasvrije proeftuinen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 beginnen met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.

  ”We lopen met onze wijkenergieplannen hierin voorop. Door samenwerking met WarmteStad, buurtorganisaties en een toekomstige buurtwarmtecoöperatie streven wij in deze twee wijken naar minimaal duizend woningen die in 2022 los van het gas zijn”, zegt wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen.

  In oktober wordt bekend of Groningen definitief een bedrag ontvangt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken deed begin dit jaar bij een bezoek aan het aardbevingsgebied al een toezegging over de deelname van de gemeente Groningen aan de proeftuinen. Het ministerie verdeelt de 90 miljoen euro over proeftuinen in twintig gemeenten. Ook in Ten Boer en Haren worden twee dorpen, Ten Post en Glimmen, aangedragen als proeftuinen.

  Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen praat met wijkbewoners over een van de grootste opgaven in stad en land: aardgasloos wonen. © Gemeente Groningen

  Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen praat met wijkbewoners over een van de grootste opgaven in stad en land: aardgasloos wonen. © Gemeente Groningen

  Gijsbertsen: ”Met een bijdrage van naar verwachting ongeveer 5 miljoen euro en de aanleg van het warmtenet, kunnen beide wijken sneller transformeren.” Behalve een warmtenet voor voornamelijk corporatiewoningen ontstaan er kansen voor particulieren en mensen met alleen een kookgas-aansluiting.

  ”Iedereen in deze proeftuinwijken moet mee kunnen doen, met of zonder eigen financiële middelen”, zegt Gijsbertsen. Hij denkt verder aan innovatieve ‘leaseconstructies’ waarbij tegen een vast tarief – hernieuwbare – warmte en koude wordt geleverd. Vanuit het klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, waarvan Diederik Samsom de trekker is, wordt ook gekeken naar gebouwgebonden financiering. Maar dit kan nog wel even duren. Wij gaan daar niet op wachten, wij willen vooruit.”

  De keuze voor Paddepoel en Selwerd ligt, volgens Gijsbertsen, voor de hand vanwege de ontwikkelingen die daar al zijn. Zo legt WarmteStad er een warmtenet aan. In de wijk Selwerd wordt gewerkt aan een omvangrijke wijkvernieuwing waar de mogelijkheden voor de energietransitie deel van uitmaken.

  In Paddepoel werken de Groninger energiecoöperatie Grunneger Power en Stichting Paddepoel Energie, een bewonersinitiatief dat de wijk Paddepoel duurzaam wil maken, samen met bewoners aan de opzet van een buurtwarmtecoöperatie.

  Met buurtwarmte willen bewoners van ongeveer honderd huizen zelf warmte produceren en deze uitwisselen via een straatwarmtenet. Daarmee wordt warmteproductie en distributie niet meer alleen van grote partijen als Nuon, Eneco en WarmteStad, maar ook van buurtbewoners zelf.

  ”Dit is een doorbraak in de warmtewereld”, zegt Gijsbertsen. ”Groningen maakt hiermee forse stappen. We laten zien, dat we samen met de bewoners, de onderwijsinstellingen, het netwerkbedrijf en het bedrijfsleven, werken aan een grote verandering van ons op aardgas gebaseerde energiesysteem.”

  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  juni 27th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Via ‘blokchain’ duurzame energie uitwisselen in één en dezelfde wijk en een innovatieve financieringswijze voor energiebesparende maatregelen in huis. Deze projecten onder de noemer ‘Groningse Energiebank’ kunnen een belangrijke stap zijn naar een aardgasloos Nederland. Wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen presenteerde de twee projecten aan Diederik Samsom tijdens het TransFuture Festival in deze stad. 

  In opdracht van het kabinet wil Samsom in 2030 zeker twee miljoen huishoudens van het aardgasnet af helpen. Dat is mede nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Wethouder Gijsbertsen: ”Groningen is voorloper in de energietransitie. Dat betekent, dat we soms ook tegen beperkingen van de regelgeving van het Rijk aanlopen. Voor deze pilots hebben we regelruimte nodig. Daar heb ik onderhandelaar Diederik Samsom om gevraagd. Dit past ook binnen de toezegging die het kabinet heeft gedaan om Groningen koploper te maken van de energietransitie.”

  Wethouder Gijsbertsen (links) presenteert de plannen aan Diederik Samsom. © Henk Tammens

  Wethouder Gijsbertsen (links) presenteert de
  plannen aan Diederik Samsom. © Henk Tammens

  Het eerste project is een slimme manier – via ‘blockchain’ – van uitwisselen en verrekenen van opgewekte energie binnen dezelfde wijk. In de wijken Reitdiep en Paddepoel in Groningen zijn verschillende partijen, zoals bewonerscommissies, energiecoöperaties en de gemeente, bijvoorbeeld al bezig met het realiseren van collectieve zonnepanelen of een wijkwindmolen en een daarmee samenhangend wijkenergieplan.

  Om deze pilot mogelijk te maken is het, volgens de Groninger wethouder, cruciaal dat Groningen experimenteerruimte krijgt ten aanzien van de regelgeving die hierop van toepassing is, zoals de Elektriciteitswet. Zo mogen huishoudens bijvoorbeeld nu nog geen energie leveren aan elkaar.

  Het andere pilotproject betreft een gebouwgebonden financiering. Er is daarbij geen sprake van een lening gekoppeld aan de bewoner, maar aan het vastgoed. Dit geeft de mogelijkheid voor huishoudens om energiebesparende maatregelen door derden te laten financieren en realiseren.

  De energierekening voor bewoners blijft daarmee gelijk. Uit de financiële ruimte die ontstaat door de energiebesparing, betaalt de bewoner geleidelijk de kosten voor de maatregelen aan de investeerder terug.

  Wethouder Gijsbertsen: ”Zo maken we het ook voor huishoudens met een kleine portemonnee mogelijk energiebesparende maatregelen in hun eigen huis uit te voeren. De huidige regelgeving en toetsingscriteria voor hypothecaire leningen en consumptief krediet bieden echter geen ruimte hiervoor. We roepen het kabinet op de belemmeringen weg te nemen.”

  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  juni 20th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Burgemeester en wethouders van Groningen hebben het inrichtingsplan voor de Kattenbrug en omgeving vastgesteld. Over het Schuitendiep komt een vaste brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep. Verder worden de kades rond de brug deels verlaagd en komt er meer groen.

  Bovendien komen er in de toekomst nieuwe bushaltes bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg en wordt de Sint Jansstraat aangepakt. Ook worden ter plaatse een aantal verkeersmaatregelen genomen. ”Dat is nodig om het mogelijk te maken, dat bussen en overig verkeer in de toekomst goed kunnen samengaan op de Diepenring”, aldus het college van b en w.

  In de plannen rijden vanaf eind 2019 de (HOV-) bussen niet meer over de Grote Markt; ze nemen dan aan de oostkant van de binnenstad de route via de Diepenring. Een aantal maatregelen moet er voor zorgen, dat er voldoende doorstroming voor de bussen en het overige verkeer is.

  Een impressie van de nieuwe Kattenbrug. © Gemeente Groningen

  Een impressie van de nieuwe Kattenbrug. © Gemeente Groningen

  Het meest in het oog springend voorstel is de nieuwe Kattenbrug. Deze is nu in een vaste variant uitgewerkt en in ontwerp gereed. De keuze voor deze variant levert een besparing op van ongeveer 9 ton. Behalve het plan voor de brug, doet het college van burgemeester en wethouders ook voorstellen voor de aanleg van bushaltes aan de Diepenring, bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg.

  Ook wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen, zoals het instellen van een gedeeltelijke 30 km-zone, het weghalen van verkeerslichten op de Sint Jansbrug en het aanpassen van trottoirs. Hier komen rode en gele klinkers in plaats van de gebruikelijke grijze tegels. Op sommige stukken wordt ook het asfalt aangepakt. ”Dit zorgt er samen met de andere maatregelen voor dat weggebruikers dit deel beter herkennen als een gebied waar een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur”, aldus het voorstel.

  Het college keurde verder een ontwerp voor de herinrichting van de Sint Jansstraat goed. De inrichting wordt afgestemd op voetgangers en fietsers en op de bereikbaarheid door auto’s van de nieuwe parkeergarage onder het Groninger forum.

  Het college vraagt voor deze plannen een extra krediet van ongeveer anderhalf miljoen euro. De plannen worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Die spreekt zich daar waarschijnlijk nog voor de zomer over uit.

  ”Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, volgt het proces van vergunningaanvragen en -verlening voor de Kattenbrug. Begin volgend jaar wordt dan begonnen met de bouw van de brug en de aanpak van de kades; daarna volgen de bushaltes. Met de Sint Jansstraat wordt dit najaar al begonnen in verband met de ingebruikname van de parkeergarage onder het Groninger Forum eind dit jaar”, zegt een woordvoerster van de gemeente Groningen.

  Tags: , , ,
 • scissors
  juni 8th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Wethouder Anne Marie Smits van gemeente De Marne en gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen hebben de nieuwe belevingsroute Lauwersom feestelijk in gebruik genomen. Beiden zijn bijzonder trots op deze aanvulling op het recreatieve aanbod in Lauwersoog.

  De route verbindt het Lauwersmeer met Werelderfgoed Waddenzee. De verschillende elementen geven de wandelaar of fietser beter toegang tot het gebied, bijvoorbeeld met de dijktrap, die tegelijk een tribune is met vrij uitzicht op het Wad.

  Wethouder Anne Marie Smits en gedeputeerde Staghouwer nemen de route in gebruik. © Provincie Groningen

  Wethouder Anne Marie Smits en gedeputeerde Staghouwer nemen de route in gebruik. © Provincie Groningen

  In het project Lauwersom zijn onder meer een educatieve waterspeeltuin, de uitkijkdijk, het vlonderpad over het water van het Lauwersmeer, het orchideeënvenster, de fuiknetten, het Statief dat uitzicht biedt op meer en Wad, het Informatiepaviljoen, de opwaardering van het sluisplein, nutsvoorzieningen op de strekdam en gratis Wi-Fi in de haven gerealiseerd.

  Ook is er grond gekocht om de route te kunnen realiseren. In totaal werd er 4,2 miljoen euro in geïnvesteerd, mede gefinancierd door het Waddenfonds.

  ”De provinciale weg was een sterke fysieke barrière tussen de zeezijde en de meerzijde. Het weggedeelte tussen de Strandweg en de Zeedijk is, als onderdeel van de route, een 60 kilometerzone geworden en versmald. De oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers zijn geaccentueerd met blauw asfalt en reflecterende betonbanden. Het is nu veiliger om van de haven naar het meer te fietsen of te wandelen”, legt een woordvoerster van de provincie Groningen uit.

  Marketing Groningen heeft, in opdracht van de provincie, een kaart gemaakt van de nieuwe route met informatie over de verschillende belevingselementen die de wandelaar of fietser onderweg tegenkomt. De kaart is verkrijgbaar bij het Informatie Paviljoen, bij ondernemers in het Lauwersmeergebied en op lauwersmeer.groningen.nl.

   

  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  juni 5th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  De Brederoschool in Groningen doet mee aan het project Energy Challenges in het kader van ‘Slim met energie op school.’ Wethouder Mattias Gijsbertsen liet zich op school informeren over de manier waarop ze dat doen. 

  Jongeren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voeren daarbij op hun eigen wijze campagne voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Binnen het programma Groningen Geeft Energie zijn de afgelopen jaren talloze energieprojecten gestart. De gemeente brengt in de maand juni een aantal daarvan breder voor het voetlicht.

  De leerlingen geven een demonstratie aan wethouder Mattias Gijsbertsen. © Erik Brand

  De leerlingen geven een demonstratie aan wethouder Mattias Gijsbertsen. © Erik Brand

  Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: ”Door dit soort projecten maken leerlingen kennis met de wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Willen we het bewustzijn vergroten en de noodzaak van het overschakelen op duurzame energie benadrukken, dan moeten we kinderen hierbij betrekken. Het is dan ook mooi om te zien dat de kinderen hun duurzame ideeën meenemen naar huis en naar hun eigen buurt. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor de hele stad.”

  De Brederoschool in Groningen doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan de Energy Challenges en heeft een speciaal energieteam, dat zichzelf  ‘de Dynamo’s’ noemt. Duurzaamheid is onderdeel van het curriculum van de school. De leerlingen vertelden aan de wethouder: ”Wij hebben 128 zonnepanelen en geïsoleerde muren en daken. Ook is er een groen dak en de kinderen nemen geen verpakte koeken en plastic zakjes mee naar school.”

  De ambassadeurs gaan een paar keer per jaar langs alle klassen om te vertellen hoe je energie kunt besparen en geen grondstoffen verspilt. Zoals een van de leerlingen opmerkt: ”Hier krijgt alles een tweede leven.”

  Omdat de school al zo lang meedoet, is er al veel bedacht en gedaan. Directeur Marieke Venema: ”Alles wat we zelf kunnen doen als school hebben we al grotendeels gedaan, maar we gaan nu proberen om – met behulp van Europese subsidies – de school ook daadwerkelijk energieneutraal te krijgen. Dat valt niet altijd mee, want alle nieuwe elektronische ‘gadgets’, zoals digiborden, vragen ook weer meer stroom.”

  Volgend jaar gaat de Brederoschool wellicht ‘next level’, omdat ze dan meedoet aan een internationale competitie tussen scholen in Denemarken, België, Duitsland en Engeland. En misschien staan ze dan in 2020 wel weer als winnaars op het podium.

  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  maart 28th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen heeft het eerste potje mosterd in ontvangst genomen, dat is gemaakt van op Groninger bodem geteeld biologisch zwart mosterdzaad.

  Twee mosterdfabrikanten (Abrahams Mosterdmakerij en Marne Mosterd) en twee akkerbouwers (Edens en Havenga/Landgoud) werken samen in het project ‘Proeftuin zwarte mosterd van Groninger bodem’; samen brengen ze de teelt van Groninger mosterdzaad en de productie van Groninger mosterd weer bij elkaar.

  De eerste echte Groninger mosterd.

  De eerste echte Groninger mosterd.

  Hero Havenga de Poel van biologisch akkerbouwbedrijf Landgoud: ”Het klinkt zo simpel, maar al decennialang was het niet meer zo logisch. De teelt van mosterdzaad is in Nederland bijna verdrongen door granen, maïs, suikerbieten en aardappelen. Ook is het voor boeren een ‘risicovol’ gewas; het is lastig te oogsten door de fragiele kafjes.”

  Ongeveer een jaar geleden begon de proef om mosterd van Groninger bodem te ontwikkelen. Dat gebeurde met het inzaaien van de eerste percelen met zwart mosterdzaad. In het najaar is het mosterdzaad geoogst.

  Wendy Boonstra van Abrahams Mosterdmakerij: ”Door de korte lijn tussen boer en mosterdmakerij is er veel aandacht voor de teelt van het product waardoor de mosterdmaker een uitstekende grondstof krijgt voor de mosterd. Het biologische zwarte mosterdzaad geeft de mosterd een intens pittige smaak.”

  De partijen die de proef met Groninger mosterdzaad mogelijk maakten.

  De partijen die de proef met Groninger mosterdzaad mogelijk maakten.

  De provincie Groningen zet in om de landbouwsector verder te verduurzamen met oog voor natuur, landschap, het vergroten van de biodiversiteit en dierenwelzijn. Biologische landbouw is voor gedeputeerde Henk Staghouwer hierin een belangrijke pijler.

  ”Door de samenwerking tussen boer en producent wordt in deze proeftuin van elkaar geleerd met als doel kennis over de teelt en de verwerking van zwarte mosterd te vergroten. De provincie Groningen kent een rijke mosterdhistorie en is ook nu nog groot mosterdproducent met twee mosterdfabrieken. Dit project laat deze historie weer bloeien. De lokale verwerking van mosterd terughalen naar onze provincie biedt bovendien kansen voor de Groningse arbeidsmarkt. En bovendien is het geel bloeiende gewas ook erg mooi om te zien, dus geeft het een positieve impuls aan het landschap.”

  Tags: , , , , , ,
 • « Older Entries