Amathusia 'Schoonheid is wat je geest ervan maakt' (David Hume)
 • scissors
  maart 14th, 2019Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Doopvrouwe’, maar ook en vooral gedeputeerde, Fleur Gräper-van Koolwijk, heeft het nieuwe inspectieschip van de provincie Groningen – de PW 18 – gedoopt. Deze officiële handeling werd uitgevoerd op de scheepswerf Koninklijke Niestern Sander. Het vaartuig vervangt het huidige schip, dat inmiddels 46 jaar oud is en destijds ook door dezelfde werf gebouwd werd.

  Dit nieuwe inspectieschip is een Groninger primeur. Het is het eerste groene, volledig elektrisch aangedreven inspectievaartuig in Nederland. De installatie van een batterijpakket op een inspectieschip van een dergelijke grootte en vermogen is uniek.

  Gedeputeerde Fleur Gräper doopt het nieuwe inspectieschip, de PW 18. © Provincie Groningen

  Gedeputeerde Fleur Gräper doopt het nieuwe inspectieschip, de PW 18. © Provincie Groningen

  Bovendien bezit het schip de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals energiebesparing, gebruik van restwarmte, toepassing van duurzame hout- en verfsoorten en een stille elektrische motor. Kortom Groningen vaart straks slim en groen.

  Echt Gronings
  Diverse Groningse onderaannemers en toeleveranciers uit het maritiem cluster waren bij de bouw betrokken voor engineering, het leveren van staal en het verzorgen van onderdelen van de machinekamer, navigatieapparatuur en reddingsequipment. De provincie Groningen en scheepswerf Koninklijke Niestern Sander zijn trots op dit innovatieve en duurzame project.

  De provincie Groningen heeft ongeveer 143 km vaarweg in beheer. Het inspectievaartuig wordt gebruikt voor toezicht en handhaving, bij evenementen en begeleiding van speciale transporten over water in Groningen en Noord-Nederland.

  Tags: , , , , ,
 • scissors
  januari 24th, 2019Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in de provincie Groningen meedoen aan de proef ‘SamenZONderAsbest’. Centraal hierin staat het testen van een nieuwe stimuleringsregeling; eigenaren van asbestdaken en omwonenden werken samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.

  Het mes snijdt op die manier aan twee kanten: een versnelling van de asbestsanering én de opwekking van duurzame energie. De provincie Groningen stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de proef en belangstellenden kunnen tot 24 april een aanvraag indienen via de website www.samenzonderasbest.nl .

  Binnen de Groninger proef is ruimte om twintig asbestdaken in te ruilen voor collectieve zonnedaken. Met de zonne-energie die een dak oplevert kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Op deze manier profiteren zowel dakeigenaren als dorpsgenoten die meedoen aan de coöperatie.

  De overhandiging van de cheque. © Alex Wiersma

  De overhandiging van de cheque. © Alex Wiersma

  Eigenaren van asbestdaken met saneringsplannen kunnen zich tot 24 april aanmelden via het vragenformulier op de website. Deelname hangt af van de geschiktheid van het dak en de volgorde van aanmelding. De dakeigenaar kan een ‘dak-check’ krijgen waarbij onder meer de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet onderzocht worden. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten van het postcoderoosproject. In totaal zijn er binnen deze pilot 20 dakchecks voor dakeigenaren en 20 vouchers voor energiecoöperaties beschikbaar.

  Eerste gesprekken

  De proef wordt uitgevoerd door bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord. Inmiddels zijn al de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde dakeigenaren en lokale energiecoöperaties. De aftrap werd gegeven op boerderij Huninga in Eenrum. De gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer overhandigden er de eerste dakcheck aan Remt Meijer, voorzitter van Stichting R.J. Clevering, eigenaar van de monumentale boerderij met asbestdak.

  Read the rest of this entry »

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  december 19th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Sociaal, Werk

  Inwoners van de gemeente Groningen zijn positief over het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente. Dat blijkt uit een enquête onder het Stadspanel; deze werd afgelopen maand door meer dan drieduizend inwoners ingevuld. De deelnemers zijn vooral positief over zonne-energie: 77 procent vindt het plaatsen van zonneparken in de gemeente een goed idee.

  zonnepanelen

  Inwoners van Groningen zijn positief over het plaatsen van zonneparken.

  De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal te zijn. ”Ook als we alle geschikte daken van woningen en bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen, bereiken we dit nog niet. We hebben 500 MWp aan zonneparken erbij nodig. Het is goed om te constateren dat inwoners van Groningen hier positief tegenover staan”, zegt Hotze Hofstra, projectleider beleidskader Zonneparken gemeente Groningen.

  Zonneparken zijn tijdelijk, voor ongeveer 25 jaar. ”We kijken hoe we in die periode ook het landschap, waar de zonneparken staan, een kans kunnen bieden. Bijvoorbeeld door er schapen te laten lopen of de ecologische kwaliteiten van een gebied te verbeteren. Bij de aanleg van zonnepark Roodehaan onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we de oude loop van de Hunze in het gebied terug kunnen brengen.”

  Zelf investeren

  Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat een buurt of dorp zelf een zonnepark moet kunnen opzetten. Ook is er belangstelling voor het zelf investeren in deze zonneparken; bijna driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk om duurzame energie te gebruiken.

  Toch liggen bij lang niet alle ondervraagden al zonnepanelen op het dak. De meesten willen wel, maar geven aan dat ze er niet zelf over kunnen beslissen, hun huis niet geschikt is, of geen geld hebben voor de aanschaf ervan.

  Hofstra: ”De gemeente wil dat inwoners en bedrijven kunnen meedoen met de aanleg en exploitatie van zonneparken, zodat iedereen ervan kan profiteren. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor zonneparken gaan we de inwoners dan ook zeker betrekken.”

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  november 12th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Sociaal, Werk

  Groningen en Drenthe beleven eind 2019 de grootste omschakeling naar elektrisch vervoer in Europa tot nog toe. In beide provincies gaan dan, onder de vlag van vervoerbedrijf Qbuzz, 159 batterij-elektrische en 22 waterstof-elektrische bussen rijden. Het record stond op honderd ‘traditionele’ batterij-elektrische bussen rondom Schiphol, eerder dit jaar.

  De twee provincies samen vormen een van Nederlands grootste ov-concessiegebieden. Voor het eerst worden straks ook langere streeklijnen met elektrisch materieel gereden; 179 bussen blijven op min of meer traditionele brandstof rijden, maar dat wordt wel allemaal biodiesel. In de steden Groningen, Assen en Emmen wordt alleen nog elektrisch gereden.

  Eind 2019 wordt een groot aantal elektrische en waterstofbussen ingezet. @ Provincie Drenthe

  Eind 2019 wordt een groot aantal elektrische en waterstofbussen ingezet. @ Provincie Drenthe

  Wat het meest opvalt in de verleende concessie is het aantal waterstofbussen dat Qbuzz inzet. Die kunnen langere afstanden rijden dan elektrische bussen. ”Het lijkt niet veel, 22 stuks, maar het zijn er meer dan waar ook in Nederland rijden”, zegt een woordvoerder van de provincie Drenthe.

  ”Veel regio’s kozen de afgelopen tijd expliciet níét voor waterstofvervoer, vooral omdat het te duur zou zijn. Groningen en Drenthe denken daar anders over. We zouden ook nog graag zien, dat tien waterstofbussen die in Breda niet gebruikt zullen worden, in het noorden worden ingezet.”

  Tags: , , , , ,
 • scissors
  november 12th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  De campagne die in Groningen het beter ‘fietsparkeren’ in de binnenstad moet stimuleren krijgt de komende twee weken een vervolg. De aandacht richt zich vooral op de vele Stadjers en studenten die hun fiets wél goed parkeren: de #fietshelden. De affiches, info-borden op drukke plekken en de inzet van fietsstewards geven in in goed Gronings de boodschap: jij bent een #fietsheld, want jij parkeert je fiets goud!

  fietsheld”Goed fietsparkeren in de binnenstad komt de toegankelijkheid, de veiligheid en een aantrekkelijk stadsbeeld ten goede”, zegt een woordvoerster van de gemeente Groningen. ”De meeste fietsers parkeren hun fiets op de juiste manier, maar er zijn nog te veel fietsers die hun fiets slordig en fout parkeren. Gedragsverandering is, afgezien van extra parkeerplekken, een belangrijk onderdeel van de oplossing om de overlast te verminderen.”

  Op verschillende drukke plekken wordt de komende weken (op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) aangegeven wat het verschil is tussen goed en fout parkeren. Dat gebeurt met grote infoborden, markeringsstrepen en de inzet van fietsstewards. De interactieve website www.fietsheld.nl – het broertje van www.fietsaso.nl – is onderdeel van de campagne. #Fietshelden die het goed doen, krijgen een goudkleurig zadelhoesje, dat fietsers keer op keer herinnert aan hun goede gedrag.

  Read the rest of this entry »

  Tags: , ,
 • scissors
  november 6th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Sociaal, Werk

  Leerlingen van groep 6 en 7 van GBS De Triangel in Groningen hebben het zwerfvuil aangepakt in het Stadspark. Tegelijkertijd waren leeftijdgenoten van het Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire aan de slag met een Beach Clean Up actie om aangespoeld afval op het strand op te ruimen.

  De kinderen van De Triangel kregen ter voorbereiding op deze actie milieulessen van de MilieuStewards van de gemeente Groningen. Op Bonaire kwamen schippers Niels Tammeling en Tjerk Zweers van de New Nexus langs voor dergelijke lessen.

  Vele handen maken licht werk, ook met het opruimen van zwerfafval in Groningen ©Gemeente Groningen

  Vele handen maken licht werk, ook met het opruimen van zwerfafval.

  De kinderen van De Triangel laten het niet bij een eenmalige zwerfvuilactie. Het komende jaar zetten ze zich in om in de buurt van school geregeld zwerfvuil op te ruimen. Vanuit de actie Groningen Schoon Dankzij Mij (GSDM) kregen alle deelnemers in het Stadspark een Dopper, net als de kinderen van het Kolegio Kristo Bon Warador op Bonaire.

  De komende tijd hebben de leerlingen van De Triangel vaker contact met kinderen op de scholen die Niels en Tjerk tijdens hun reis aandoen. Deze twee schippers van de 4GreenFoundation verzamelen en recyclen plastic afval tijdens hun wereldreis met hun zeilboot NewNexus.Dit doen ze niet alleen, maar samen met kinderen, ouders en anderen die willen helpen.

  Het verzamelde plastic smelten de schippers aan boord van de NewNexus in een oven op zonne-energie om tot vazen. Terwijl Niels en Tjerk dit doen op stranden over de hele wereld, zorgt GSDM voor een educatief opruimprogramma voor basisscholen in Groningen.

   

  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  november 5th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Snackbar van de Toekomst is dit jaar winnaar geworden van De Groene Peperprijs. Ze kreeg de prijs uitgereikt door de wethouder Duurzaamheid, Mattias Gijsbertsen. Dat gebeurde tijdens het festival Let’s Gro. De prijs is een initiatief vanuit de gemeente Groningen en bedoeld om innovatieve voedselprojecten een steuntje in de rug te geven. Het is de derde keer, dat de prijs werd uitgereikt. De Snackbar van de Toekomst ontving een cheque van € 1.000,- en krijgt hulp en aandacht bij het vervolg van het initiatief.

  Wethouder Gijsbertsen tijdens de prijsuitreiking: “Voedsel is een belangrijk thema in de stad en raakt veel andere thema’s. Bijvoorbeeld armoedebeleid, (jeugd)zorg of leefbaarheid. Het is belangrijk, dat er aandacht is voor de duurzame productie en distributie van gezonde voeding. Bovendien levert dit ook werkgelegenheid op in de noordelijke regio en stimuleert het innovatie.”

  Op de foto van links naar rechts: Marco Agema (plus dochter), wethouder Mattias Gijsbertsen en Mathijs Niehaus. © Gemeente Groningen

  Op de foto van links naar rechts: Marco Agema (plus dochter), wethouder Mattias Gijsbertsen en Mathijs Niehaus. © Gemeente Groningen

  De Groene Peperprijs is een initiatief vanuit het Europese voedselproject REFRAME en de gemeente Groningen. Deze partijen werken hard aan het stimuleren van het Midden- en Kleinbedrijf om te zoeken naar mogelijkheden voor het verkorten van de voedselketens.

  Streekproducten

  Op deze manier wordt de regionale economie gestimuleerd en verduurzaamd. Door het verkorten van de voedselketens, wordt de CO2-uitstoot verminderd en het levert bovendien gezonde en smakelijke streekproducten op voor de consument.

  Snacks vormen in Nederland een steeds belangrijker onderdeel van het dagelijkse eetpatroon. De Snackbar van de Toekomst is een platform waar verschillende partijen bij elkaar komen om samen nieuwe snacks te ontwikkelen. Snacks die niet alleen lekker zijn, maar waarvan de productie, distributie en bereiding leidt tot minder verspilling en vervuiling.

  De Snackbar van de Toekomst organiseert evenementen waar geïnteresseerde partijen samen kunnen ontdekken, experimenteren en leren. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens festivals, op scholen en bij bedrijven. Ook digitaal kunnen geïnteresseerde partijen kennismaken met nieuwe producten en hun duurzame netwerk vergroten.

  Meer informatie is te vinden op: Snackbar van de toekomst of www.facebook.com/snackbarvandetoekomst/

   

  Tags: , , ,
 • scissors
  oktober 31st, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Inwoners van Groningen kunnen voor het wegbrengen van hun grofvuil een gratis bakfiets gebruiken. Het is een extra service van de gemeente in het streven om de stad schoon te houden en zwerfvuil tegen te gaan.

  Bewoners van Groningen kunnen grofvuil vier keer per jaar gratis afleveren bij de twee  afvalbrengstations in de stad. Zij mogen  het grofvuil ook tegen betaling laten ophalen door de gemeente, Stichting Werkpro of Voordelig Vervoerd. Mensen zonder auto of rijbewijs kunnen nu met deze gratis leen-bakfiets grofvuil naar het afvalbrengstation brengen zonder bijkomende kosten.

  Wethouder Joost van Keulen gaf het startsein voor de gratis bakfietsen. ©Erik Brand

  Wethouder Joost van Keulen gaf het startsein voor de gratis bakfietsen. © Erik Brand

  Wethouder Joost van Keulen: ”We willen allemaal graag een schone en veilige stad. We zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze opruimen van ons afval. Wij bieden als gemeente de faciliteiten: wij halen opval op en zorgen dat  de afvalbrengstations beschikbaar zijn. Ik ben blij, dat we de bakfietsen nu als extra service kunnen aanbieden.”

  Inwoners die een bakfiets willen gebruiken voor het wegbrengen van grof vuil, kunnen deze reserveren bij de Stadswerkplaats aan het A-Kerkhof. Daar krijgen zij ook een verklaring ‘gebruik bakfiets grofvuil’ mee. Deze verklaring kunnen zij laten ondertekenen op het afvalbrengstation en bij terugkomst weer afgeven aan de Stadswerkplaats.

  De kosten voor de huur van de bakfietsen worden dan doorberekend aan de gemeente. Eind dit jaar komen behalve de reguliere bakfietsen ook twee elektrische bakfietsen beschikbaar voor het wegbrengen van grofvuil. Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Groningen

  Tags: , , , ,
 • scissors
  oktober 26th, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Groningen is de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen.

  De winnaars nemen trots de trofee in ontvangst. © John Voermans

  De winnaars nemen trots de trofee in ontvangst. © John Voermans

  Groningen heeft de prijs ontvangen uit handen van Paulus Jansen (directeur Woonbond). Arnhem en Lelystad eindigden beide op de tweede plaats.

  De Stookjerijk Trofee is onderdeel van het project Stookjerijk. Voor de prijsuitreiking zijn de prestatieafspraken van de veertig grootste gemeenten vergeleken op korte- en langetermijn-ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. Eerder wonnen Utrecht (2017), Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de Trofee. Read the rest of this entry »

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  september 21st, 2018Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk gaf het startsein voor het plaatsen van 52 nieuwe bushokjes in de hele provincie Groningen. Ze deed dat door een monumentale abri over te dragen aan de directeur van het Nationaal Bus Museum in Hoogezand. Directeur Bart Bekkering nam met veel enthousiasme de betonnen abri in ontvangst. Het betonnen bushokje krijgt in het museum een nieuwe bestemming en blijft daardoor als cultureel erfgoed bewaard.

  In de nieuwe abri’s die vanaf dit najaar langs de Groninger wegen komen, kunnen reizigers zitten en ze worden bovendien beschermd tegen diverse weersomstandigheden. ”Daarmee worden deze overstappunten comfortabel voor de reizigers”, zegt de Groningse gedeputeerde. ”Het plaatsen van deze abri’s is onderdeel van onze ambitie om bushaltes op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Ook worden verbeteringen aangebracht voor een goede looproute, een veilige halte en fietsenstallingen.”

  Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk tijdens de overdracht van de monumentale abri. © Alex Wiersma

  Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk tijdens de overdracht van de monumentale abri. © Alex Wiersma

  Het gaat om opnieuw gebruikte abri’s die volledig opgeknapt zijn. Het is daarmee een duurzaam en dus slim en groen initiatief.

  De provincies Groningen en Drenthe werken samen met de gemeenten, het OV-bureau en de vervoerders om het reizen van deur tot deur snel en gemakkelijk te maken. De samenwerkende partijen zetten zich in voor een goed vervoersnetwerk, zodat reizigers overal met de trein, auto, bus, fiets en te voet kunnen komen.

  ”De overstappunten in dit netwerk zijn hierbij erg belangrijk. De provincie en de gemeenten maken daarom werk van het opwaarderen van de overstappunten zoals de hubs, P+ R’s, carpoolplaatsen en bushaltes”, legt gedeputeerde Gräper uit.

  Tags: , ,
 • « Older Entries