Amathusia 'Schoonheid is wat je geest ervan maakt' (David Hume)
 • scissors
  maart 7th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Sociaal, Werk

  De provincies Groningen, Drenthe en Friesland stappen samen in het project ‘Bodemgezondheid in de landbouw.’ Aanleiding is het feit, dat de kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en vooral ook houden, op dit moment nog in de kinderschoenen staat.

  De drie provincies zijn van mening, dat een gezonde bodem noodzakelijk is om duurzaam en veilig voedsel te produceren. Dankzij het onderzoek wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf bestrijden met chemische middelen.

  Volgens de initiatiefnemers is een gezonde bodem vooral ook een duurzame bodem. Een gezonde bodem kan zich beter aanpassen aan effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt ze bij aan een betere kwaliteit van het grondwater.

  Voor landbouwers betekent een gezonde bodem ook een stevige kostenbesparing; zij hebben minder bestrijdingsmiddelen nodig en hun opbrengst blijft op de langere termijn op peil of wordt zelfs verhoogd.

  Nienke Homan: ''Met dit project valt nog veel winst te halen.'' © Provincie Groningen

  Nienke Homan: ”Met dit project valt nog veel winst te halen.” © Provincie Groningen

  Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen: ”Wij verwachten, dat er nog veel winst valt te halen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem door dit project en dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is.”

  In het project wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid benut en vergroot kan worden en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven, worden de percelen van de landbouwers die aan het project meedoen, geanalyseerd.

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ”De kern van het project is om de bodem beter te verzorgen. Net als bij een mens: gezonder eten en meer bewegen zorgen voor een gezonder leven en verhogen de kans om gezonder oud te worden. Zo werkt dat ook met de bodem.”

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ''Het gaat om het totaal-plaatje'' © Provincie Drenthe

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ”Het gaat om het totaal-plaatje” © Provincie Drenthe

  ”Het gaat om het totaal-plaatje. We verwachten met dit project dat de gewasproductie in de toekomst veel beter afgestemd kan worden op de kwaliteit van de bodem.”

  ”We hopen met dit project een bijdrage te leveren aan een nog efficiëntere en gezondere manier van de productie van onder andere ons voedsel. Bovendien wordt veel bodemkennis en bodemkunde uitgewisseld en gedeeld met elkaar.”

  Het project wordt uitgevoerd door Bioclear earth.

   ♥ Hoe lang de winter ook duurt, er volgt altijd weer een lente. (Bron: dagelijksegedachte.net)
  Tags: , , , , , , , , ,
 • scissors
  februari 19th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Er komt een breed onderzoek naar de effecten van biologische landbouw in de noordelijke provincies. Dat maakten de drie landbouwgedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen), Johannes Kramer (Fryslân) en Henk Jumelet (Drenthe) bekend tijdens hun bezoek aan de Biofach in het Duitse Neurenberg.

  Centraal in het onderzoek staat de vraag ‘Wat betekent het voor de economie, de voedselproductie, het milieu en het landschap in de drie provincies wanneer steeds meer boeren omschakelen naar biologische landbouw?’

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet © Provincie Drenthe

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet © Provincie Drenthe

  De drie gedeputeerden waren met 45 ondernemers naar de grootste beurs op het gebied van biologische landbouw ter wereld afgereisd. De agrarische ondernemers werden vergezeld door mensen uit de bankwereld, de verwerkende industrie en coöperaties in de drie provincies.

  In het onderzoek worden de consequenties in het milieu en de economie in kaart gebracht  als er sprake is van grootschalige omschakeling naar biologische landbouw. Onderwerpen als opbrengst, werkgelegenheid, landschap en milieu- en economische prestaties worden naast elkaar gezet. De uitkomsten daarvan willen de provincies delen met de sector.

  Alle drie gedeputeerden verwachten dat biologische landbouw mondiaal gezien een groeiende sector blijft. De komende jaren zullen, zo is de verwachting, meer boeren voor deze methode kiezen, ook in het Noorden. Het is echter nog niet duidelijk wat zo’n bredere overgang naar biologische landbouw de samenleving als geheel zal brengen.

  Er wordt verondersteld dat biologische landbouw betere resultaten op milieugebied heeft dan niet-biologische systemen. Biologische landbouw wordt echter ook geassocieerd met lagere opbrengsten. De groei van de biologische landbouw leidt mogelijk tot banenverlies in andere sectoren, zoals bij toeleveranciers of de voedselverwerkende industrie.

  ”Dat pakt mogelijk nadelig uit voor de veerkracht van de economie in de drie noordelijke provincies en de leefbaarheid op het platteland. Het biedt echter ook kansen voor nieuwe vormen van werkgelegenheid, die in het onderzoek naar voren zullen komen”, aldus de noordelijke gedeputeerden.

  ♥ Wacht niet af. Verdeel een groots plan in kleine stappen en zet de eerste stap nu. (Indira Gandhi) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  februari 11th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Vervoersmaatschappij Qbuzz neemt dit jaar in de provincies Groningen en Drenthe waterstofbussen en elektrische bussen in gebruik. De eerste exemplaren werden onthuld door de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66).

  Beide typen bussen stoten geen CO2 uit en passen daarmee in het beleid van de provincies Groningen en Drenthe, die steeds schonere bussen willen laten rijden.

  Twee elektrische bussen gaan als zogenaamde Airportlink rijden tussen het centrum van Groningen en Groningen Airport Eelde. De bussen worden ook ingezet als stadsbus in Groningen en zorgen voor versterking van bestaande lijnen.

  Het is de bedoeling, dat de waterstofbussen de komende maanden worden getest. Twee bussen rijden in december, zodra de nieuwe dienstregeling ingaat, op streeklijnen in Groningen en Drenthe.

  Qbuzz loopt voorop met de invoering van waterstofbussen. © Qbuzz

  Qbuzz loopt voorop met de invoering van waterstofbussen. © Qbuzz

  ”Waterstofbussen kunnen dezelfde afstand afleggen als dieselbussen”, laat een woordvoerster van Qbuzz weten. ”Ook het tanken van waterstof gaat net zo snel als het tanken van diesel of benzine. Er moeten hiervoor echter nog wel speciale tankstations worden aangelegd. Voorlopig wordt er getankt bij EnTranCe op het Zernike Science Park.”

  Eind dit jaar, wanneer de eerste waterstofbussen echt gaan rijden, moet het eerste tankstation voor groene (duurzaam opgewekte) waterstof bij AkzoNobel in Delfzijl klaar zijn. Voor de elektrische bussen geldt, dat ze overdag rijden en ze ‘s nachts de accu’s bijladen.”

  De ontwikkeling van openbaar vervoer op basis van groene waterstof is onderdeel van het plan van de Noordelijke Innovation Board voor de ontwikkeling van een groene ‘waterstofeconomie’ in Noord-Nederland. Groningen en

  Bovendien willen de provincies Groningen en Drenthe, dat er op termijn schone bussen rijden in de regio. Omdat waterstof en waterstofbussen nu nog duurder zijn dan bussen op reguliere brandstof, wordt hiervoor in Europa en bij het ministerie subsidie aangevraagd.

  Wereldwijd rijden er nu zo’n vijftig waterstofbussen in demonstratieprojecten. In Nederland hebben in Amsterdam al eerder waterstofbussen gereden en wordt er nu ook geëxperimenteerd in Rotterdam en de provincie Noord-Brabant.

  RTV Drenthe maakte over de introductie van de nieuwe bussen deze reportage.

  ♥ Kies ervoor om optimistisch te zijn. Dat voelt beter. (Dalai Lama) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , , , , , ,
 • scissors
  februari 8th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Sport Drenthe en de Drentse Energie Organisatie introduceerden onlangs de Energie Lening SportDrenthe. Deze lening is onderdeel van het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ en nu ook eenvoudig digitaal aan te vragen.

  Via www.drentsenergieloket.nl/sportverenigingen kunnen buitensportverenigingen in Drenthe zich aanmelden voor een gratis energiescan van Drenthe Sport Duurzaam. De provincie stelde voor deze scans een subsidie beschikbaar waarmee zo’n tweehonderd Drentse buitensportverenigingen van een energiescan voorzien kunnen worden. Na de scan kunnen verenigingen een persoonlijk advies krijgen over de voor hen meest geschikte investeringen.

  ”Bij de Drentse Energie Organisatie kan vervolgens 75 procent van het te investeren bedrag worden gefinancierd tegen een aantrekkelijke rente”, zegt een woordvoerster van de provincie Drenthe.

  ”Het financieringsbedrag is ten minste vijfduizend en maximaal vijftigduizend euro. De Energie Lening SportDrenthe wordt aangevraagd op basis van de offerte. De rente is gekoppeld aan de rente van de SvN en wordt gepubliceerd op de website www.energieleningsportdrenthe.nl . Via het digitale aanvraagformulier op deze site kan de Energie Lening SportDrenthe worden aangevraagd.”

  ”De Drentse Energie Organisatie is een onafhankelijke stichting, die op initiatief van de provincie Drenthe de energietransitie in Drenthe wil versnellen. Met een slimme inzet van haar financiële instrumenten en kennis zet de organisatie in op duurzame economische ontwikkeling in deze provincie.  Meer over de stichting is te lezen op haar website .

  ♥ Iedereen heeft iets goeds in zich. Sommige mensen verbergen het. Sommige mensen verwaarlozen het, maar het is er. (Moeder Teresa) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  januari 12th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft het startsein gegeven voor de actie ‘Check je warmtelek.’ Hij deed dat voor de medewerkers en statenleden van de provincie Drenthe. Met deze actie worden met een warmtebeeldcamera warmtelekken in de woning gemeten en resultaten uitgewisseld. De provincie wil zo ook zelf in actie komen voor een energieneutraal Drenthe.

  dit_logo_210DIT (Drenthe in Transitie, een samenwerkingsverband van de twaalf Drentse gemeenten en de provincie) zette samen met de Hanzehogeschool, GasUnie en Buurkracht de actie ‘Check je warmtelek’ op.

  Daardoor moet het energiebewustzijn van bewoners worden vergroot. Dat gebeurt door zelf met een warmtebeeldcamera foto’s te maken van hun eigen woning (en van de buren), de resultaten onderling te bespreken en feedback te krijgen van de onderzoekers.

  De medewerkers en statenleden zijn er klaar voor © Provincie Drenthe

  De medewerkers en statenleden zijn er klaar voor © Provincie Drenthe

  De actie begon vorig jaar als experiment bij de GasUnie. Dat was zo’n succes dat honderdvijfentwintig deelnemers, onder wie statenleden en medewerkers, meedoen aan de actie om te speuren naar warmtelekken in hun eigen woning.

  Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ”Als organisatie gaan we ons energiebeleid niet alleen uitdragen, maar we gaan ook zelf aan de slag. Vorig jaar hadden we al de actie ‘Speur de Energieslurper op’. Medewerkers kregen inzicht in het energiegebruik van apparaten.”

  ”Met deze actie zien mensen of hun woning goed geïsoleerd is. Goede isolatie draagt bij aan een lager energiegebruik. Hiermee zetten we weer een goede stap richting Nul op de meter.”

  ♥ En de jaren vertellen ons wat de dagen niet wisten…. (Ralph Waldo Emerson) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  december 22nd, 2016Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Tien ‘uitjes’ zijn in de race voor de titel ‘Leukste uitje van Drenthe 2017.’ Leden van de ANWB brachten 50.000 stemmen uit op het uitje, dat zij het meest waarderen, zowel voor de landelijke als provinciale verkiezing. De winnaars worden bekend gemaakt op dinsdag 10 januari; dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.

  De top 10 van genomineerde uitjes in Drenthe, in willekeurige volgorde zijn:anwb-vlag

  1. Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen;

  2. Veenpark Wereld van Veen in Barger-Compascuum;

  3. Hunebedcentrum in Borger;

  4. Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold;

  5. Zoo Bizar in Orvelte;

  6. Kabouterland in Exloo;

  7. Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord;

  8. Subtropisch zwembad De Bonte Wever in Assen;

  9. Attractiepark Drouwenerzand in Drouwen;

  10. Plopsa Indoor Coevorden in Dalen.

  Voor de landelijke verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ nomineerde de ANWB 28 uitjes. Wildlands Adventure Zoo in Emmen dingt mee naar de eerste prijs in de landelijke verkiezing.

  De ANWB houdt de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ voor de zevende keer. Vorig jaar was het Drents Museum het ‘Leukste uitje van de provincie Drenthe.’ De Apenheul in Apeldoorn werd het ‘Leukste uitje van Nederland.’

  De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB. ”Op www.landvananwb.nl zijn duizenden verrassende dagjes te vinden”, zegt een woordvoerster van de ANWB.

  ♥ Mensen voelen zich waardevol als ze iets voor anderen kunnen betekenen, hoe klein ook. (Bart Verhelle) Bron: dagelijksegedachte.net

   

  Tags: , , , , ,
 • scissors
  december 13th, 2016Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen in 2017 24 miljoen euro beschikbaar voor de exploitatie van het openbaar bus- en treinvervoer. Bovendien komt vijf miljoen euro beschikbaar voor diverse infrastructurele projecten en één miljoen gaat naar projecten in het kader van gedrag en educatie.

  Gedeputeerde Henk Brink: ”We hebben met de Drentse gemeenten nieuwe plannen voor een veilig en bereikbaar Drenthe  vastgesteld.”

  De Drentse gedeputeerde Henk Brink: nieuwe plannen voor veilig en bereikbaar Drenthe © Provincie Drenthe

  De Drentse gedeputeerde Henk Brink: nieuwe plannen voor veilig en bereikbaar Drenthe © Provincie Drenthe

  ”Behalve de exploitatie van het openbaar vervoer, met onder andere het busvervoer en de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle, gaat het over projecten waarmee we wegen, fietspaden en kruispunten opnieuw inrichten. Deze projecten, die voor 2017 op het programma staan, zijn concrete maatregelen waar veel mensen baat bij hebben.”

  Er gaan vele miljoenen naar de exploitatie van het OV

  Er gaan vele miljoenen naar de exploitatie van het OV

  De provincie levert onder meer een bijdrage aan gemeentelijke projecten, zoals een fietspad langs de Europaweg-Zuid in Assen, de herinrichting van de Havenstraat in Erica, het verbeteren van de fietsenstalling bij de carpoolplaats in Peize  en het realiseren van een veilige oversteek in de Legroweg in Eelde, ter hoogte van het Terra College en de sportvelden.

  Verder investeert de provincie onder andere in een rotonde in de N855 bij Dwingeloo en in het verkeersplein in Gieten met korte-termijnmaatregelen. Verkeersgebruikers gaven voor de doorstroming van het verkeer bij Gieten onlangs een aantal suggesties. Binnenkort maakt de provincie bekend welke maatregelen uitgevoerd worden. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor pilots met publiek vervoer in Assen, Hoogeveen en Meppel.

  Behalve de investering in de infrastructuur, stellen Gedeputeerde Staten een miljoen euro beschikbaar voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe. Dat wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Het programma is er op gericht om met maatregelen die het gedrag beïnvloeden, de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

  ♥ Dans in de regen. Het leven is te kort om alleen van de mooie dagen te genieten. (Bron: dagelijksegedachte.net)
  Tags: , , , ,
 • scissors
  december 8th, 2016Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  Recreatieve fietsers zijn erg tevreden over hun fietstochtjes in Drenthe; ze geven daarvoor een hoog cijfer: een 8,4. Dat is het hoogste cijfer van Nederland; landelijk is het een 7,9. Opvallend is, dat veel mensen van buiten de provincie komt fietsen, namelijk 36 procent.

  Bijna de helft van de recreatieve fietsers vindt wel, dat er nog het een en ander verbeterd kan worden aan het comfort van de fietspaden. Het gaat dan vooral om hobbels, boomwortels en gaten en kuilen in het wegdek. Dit geldt voor zowel e-bikers als voor andere fietsers.

  Volgens de fietsers die geregeld door Drenthe toeren, zijn er eigenlijk drie verbeterpunten:

  Fietsers waarderen Drenthe met een hoog cijfer. © Marketing Drenthe

  Fietsers waarderen Drenthe met een hoog cijfer. © Marketing Drenthe

  - Het comfort van de fietspaden (hobbels, boomwortels, gaten en kuilen) kan beter aangepakt worden;

  - Er moeten meer bankjes en prullenbakken bij de fietspaden komen;

  - Het onderhoud van de bewegwijzering kan beter; veel recreatieve fietsers missen bordjes langs de weg.

  Steeds meer mensen rijden op een elektrische fiets, ook voor een recreatieve fietstocht. Uit de landelijke resultaten blijkt echter, dat ‘Nederland nog niet E-bike proof is.’ De huidige infrastructuur is nog niet ingesteld op de snelheid en wendbaarheid van de E-bike. Ook zijn de bewegwijzering, het bermonderhoud, het aantal oplaadpunten en het gedrag op het fietspad volgens deze doelgroep niet op orde.

  De ANWB hield afgelopen zomer, samen met de Fietsersbond, de Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) en de Stichting Landelijk Fietsplatform een enquête onder meer dan elfduizend recreatieve fietsers. Voor Drenthe vulden 746 mensen deze enquête in.

  De samenwerkende fietspartijen willen, dat fietsen een aantrekkelijke tijdsbesteding blijft en dat Nederlanders en toeristen kunnen blijven genieten van de variatie aan landschappen in Nederland.

  ”Drenthe wil fietsprovincie nummer 1 zijn door ‘voor te sorteren’ op de e-bike en een goed toeristisch product te bieden met kwalitatief goede fietspaden. Het kan de aanbevelingen in de rapportage gebruiken om het aanbod nog verder te verbeteren”, zeggen de onderzoekers.

  ♥ Ik heb veel problemen in mijn leven, maar mijn lippen weten het niet; ze glimlachen altijd. (Charlie Chaplin) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  december 1st, 2016Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Ook jonge landbouwers in de provincie Drenthe hebben een bijdrage gekregen voor duurzame investeringen. Vorige week maakte de provincie Groningen eveneens bekend, dat de Groninger boeren vallen onder de regeling Jonge Landbouwers. Jonge boeren krijgen een steuntje in de rug om hun bedrijf door te ontwikkelen na een bedrijfsovername.

  In Drenthe gaat het nu om 34 jonge landbouwers die hun bijdrage onder meer kunnen gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, de uitvoering van precisiebemesting en de aanschaf van koematrassen.  In Drenthe is 615.00 euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

  Inmiddels is de regeling Jonge Landbouwers voor de tweede keer opengesteld, tot en met 16 januari. In hoofdlijnen onder dezelfde voorwaarden, maar er kan nu voor meer zaken een aanvraag worden gedaan; op die manier kan een betere keuze voor de verschillende sectoren gemaakt worden.

  Gedeputeerde Henk Jumelet: ''Investeren levert op termijn besparing op.'' © Provincie Drenthe

  Gedeputeerde Henk Jumelet: ”Investeren levert op termijn besparing op.” © Provincie Drenthe

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet vindt het belangrijk dat jonge boeren een goede start kunnen maken na hun bedrijfsovername: ”Investeren in duurzame maatregelen levert op termijn een besparing op. Met dit steuntje in de rug kunnen we enerzijds de jonge boer helpen en anderzijds een bijdrage leveren aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe.”

  ”Gezien de actuele discussies is het voor jonge boeren soms moeilijker om in een bedrijf te stappen. Daarom is grondgebonden en toekomstgerichte landbouw wat ons betreft de sleutel voor de toekomst van deze belangrijke sector in Drenthe.”

  Ook de voorzitter van het DJAK, de vereniging voor agrarische jongeren in Drenthe, Giske Warringa, is positief over de regeling. ”Juist na een bedrijfsovername, is het voor jonge boeren lastig om extra te investeren. Deze regeling helpt dan om toch die stap te zetten. Wat mij betreft is investeren in jonge boeren per definitie duurzaam.”

  ♥ De grootste fout die je in het leven kunt maken, is voortdurend bang zijn er een te maken. (Elbert Hubbard) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  november 30th, 2016Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Vier miljoen euro; dat bedrag is nodig om te voorkomen, dat nog meer otters en bevers worden doodgereden op de A28 en de A7.

  Om deze dieren te weren van beide hoofdwegen, kan worden gedacht aan allerlei oplossingen. De provincie Groningen nam het initiatief voor een onderzoek waaruit deze conclusie wordt getrokken. De vraag was welke maatregelen nodig zijn om minder wildslachtoffers te krijgen.

  Zo is onder meer gekeken naar de mogelijkheden om vooral de A28 ‘beter passeerbaar’ te maken voor de dieren. Het rapport is inmiddels gepresenteerd aan de provincies Groningen en Drenthe, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties.

  ”Het gaat trouwens niet alleen om de otter en de bever. Ook soorten als de waterspitsmuis, ringslang,

  De otter is een van de soorten die met enige regelmaat wordt doodgereden. © Wikipedia

  De otter is een van de soorten die met enige regelmaat wordt doodgereden. © Wikipedia

  heikikker, poelkikker, das, wezel, hermelijn, boommarter en ree steken de A28 over. En dat gebeurt zeker als natuurgebieden in Drenthe en Groningen zich in de toekomst nog beter ontwikkelen”, zo blijkt uit het rapport.

  ”De A28 ligt als een barrière in de grote natuurgebieden ten westen, ten zuiden en ten oosten van Groningen. Gebieden zoals De Onlanden, het beekdal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer zijn door ecologische verbindingen onderling aan elkaar verbonden. De natuurgebieden worden daardoor niet alleen robuuster; diersoorten kunnen zich ook beter verplaatsen om te foerageren en zich voort te planten.”

  ”De Onlanden zijn inmiddels een goed leefgebied voor otters. In het Zuidlaardermeergebied zijn net jonge otters geboren. Daar leven ook bevers die het daar en in de Drentsche Aa steeds beter doen. Jongen van deze soorten verplaatsen zich over grote afstanden om nieuwe leefgebieden te vinden, maar lopen zich nu soms dood op de A28.”

  Sinds 2012 zijn vijf otters doodgereden. Ook soorten als ree,das en steenmarter overleven hun pogingen om de A28 over te steken, vaak niet. Volgens het onderzoek is dit probleem met faunavoorzieningen zoals faunatunnels, rasters en loopplanken in bestaande onderdoorgangen goed op te lossen. Daar hangt echter wel een prijskaartje van 4 miljoen euro aan; en dat geld is bedoeld voor maatregelen in zowel de provincie Groningen als in Drenthe.

  Een grote maatregel is bijvoorbeeld de bouw van een faunatunnel van bijna een meter doorsnede onder de weg. Een kleinere ingreep is de aanleg van loopplanken in bestaande onderdoorgangen van de Drentsche Aa. ”Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen wordt de weg beter passeerbaar tegen relatief lage kosten. De bestaande fietstunnel onder de A28 ter hoogte van Glimmen kan zo worden ingericht, dat ook dassen en reeën er gebruik van kunnen maken”, zeggen de onderzoekers.

  Beide provincies en de betrokken organisaties kunnen het bedrag van 4 miljoen euro niet alleen ophoesten. Daarom willen ze dat ook de betrokken ministeries in Den Haag een duit in het zakje doen. ”Het gaat immers om een rijksweg waarvoor de provincies niet verantwoordelijk zijn”, legt een woordvoerster van de provincie Groningen uit. ”Ook is het rijk indertijd begonnen met de herintroductie van soorten als de otter en de bever.”

  De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer. © Rien van Linthout

  De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer. © Rien van Linthout

  De gedeputeerden Henk Staghouwer en Henk Jumelet van Groningen en Drenthe vragen daar nu aandacht voor, samen met directeur Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat.

  Aan het onderzoek werd niet alleen meegewerkt door beide provincies, maar ook door Rijkswaterstaat, de gemeenten Tynaarlo, Haren en Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en diverse natuurorganisaties.

  ♥ Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan verstand. (Blaise Pascal) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , ,
 • « Older Entries

  Newer Entries »