The Dutch Voice

Vanuit het hart van Nederland, Hilversum, is meer dan 65 jaar het ‘Nederlandse geluid’ dagelijks verspreid over de hele wereld. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in vele andere talen:  Engels, Spaans, Indonesisch, Arabisch, Frans, Portugees, Papiamento, Chinees en Sarnami. Dat gebeurde door Radio Nederland Wereldomroep.

Als gevolg van zeer ingrijpende bezuinigingen door de overheid, zijn de Nederlandse uitzendingen op 11 mei 2012 gestopt met een 24 uur durende marathonuitzending vanuit de studio aan de Witte Kruislaan in Hilversum. Ook de andere afdelingen van de Wereldomroep moesten drastisch inleveren, werden opgeheven en/of moesten hun activiteiten aanpassen. Kabinet Rutte 1 vond de Wereldomroep erg waardevol, ‘maar niet waardevol genoeg om deze publieke omroep publiek te financieren.’

In 1957, toen RNW tien jaar bestond, maakte het Polygoonjournaal nog een speciaal item over de Wereldomroep die toen alleen nog maar dacht aan uitbreiding van de uitzending en faciliteiten. 

Vrijdag 29 juni 2012 nam de Engelse afdeling afscheid van haar luisteraars, onder andere op de korte golf; diverse extra frequenties zijn hiervoor ingezet. De uitzending werd afgesloten met het Wilhelmus. Luister naar het afscheid, uitgesproken door Jonathan Groubert.

Een groot aantal internationale radiostadions reageerde met veel onbegrip op het opheffen van de uitzendingen. Radio Nederland Wereldomroep behoorde namelijk tot de vijf invloedrijkste internationale publieke omroepen van de wereld en viel geregeld in de prijzen met haar producties.

Lange tijd werden de uitzendingen gedistribueerd door eigen kortegolfzenders in Flevoland.

Op 27 oktober 2007 gingen de laatste uitzendingen via dit Nederlandse zenderpark de `lucht in’; daarna werden nog zenders in het buitenland gehuurd. De geschiedenis van deze kortegolfzender is voor een deel bewaard in het Omroep Zender Museum .

Op 11 mei 2012 kwam dus een eind aan de Nederlandstalige uitzendingen, ook via de korte golf. Volgens de Nederlandse overheid is dit distributieplatform achterhaald door de komst van internet. In de praktijk blijkt echter nog maar 30 procent van de wereldbevolking over internet te beschikken; de duizenden reacties van luisteraars toonden eveneens aan, dat internet nog lang geen vanzelfsprekendheid is. Bovendien kan internet geblokkeerd worden en dat geldt veel minder voor de ether: kortegolfradio kent geen grenzen. Alleen de Spaanse afdeling zond ’s nachts nog een half uurtje uit op de korte golf via 9895 kHz met programma’s gericht op Latijns Amerika. Deze uitzendingen zijn per 1 augustus 2014 gestopt.

In 2011 werd de stekker, eveneens uit bezuinigingsoverwegingen, al uit RNW24 getrokken: via internet 24 uur muziek van Nederlandse bodem. De Engelstalige afdeling van Radio Nederland had tot eind mei  2012 een webradiostation met louter klassieke muziek, van Nederlandse componisten en/of uitvoerenden.

De Wereldomroep werkte, ook voor de Nederlandse uitzendingen, samen met buitenlandse partnerstations die delen van de programma’s integraal uitzonden. Zo had de omroep onder meer een samenwerkingsverband met Echo Radio in Nieuw-Zeeland; deze omroep richt zich vooral op Nederlanders die zijn geëmigreerd. Echo Radio heeft haar activiteiten eind 2012, eveneens om financiële redenen, moeten minimaliseren.

Veel medewerkers van de Wereldomroep verloren hun baan en Radio Nederland richt zich sinds 1 januari 2013 vooral op het brengen van het ‘vrije woord’ in delen van de wereld waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat: Free Speech. De naam werd veranderd in RNW Media.

De afslanking van taken en personeel betekende tevens dat de Wereldomroep verhuisde naar een ander, kleiner, gebouw waarin ook al jaren het trainingscentrum van RNW zit. De officiele (her)opening, op 18 maart 2013, gebeurde op dezelfde dag dat het voormalige gebouw van de Wereldomroep werd aangewezen als rijksmonument.

De archieven en de historie van Radio Nederland zijn voor een deel ondergebracht bij Beeld en Geluid in Hilversum en in het Muziekcentrum van de Omroep. 

 Meer achtergrondinformatie over de Wereldomroep op Wikipedia  en op de site van de RNW. De in 2010 overleden zangeres Teddy Scholten trad geregeld op als presentatrice van de Wereldomroep en presenteerde diverse programma’s met muziek van Nederlandse bodem, zoals het Metropole Orkest .

Begin 2013 zijn de activiteiten van de Wereldomroep die zijn gericht op het Caribisch gebied, overgenomen door Caribisch Netwerk, onder verantwoordelijkheid van de NTR. Er is onder meer een speciale website gemaakt; voor de radio-uitzendingen worden partnerstations ingeschakeld. 

Ook het kortegolfstation Bonaire is ontmanteld. Voor eventuele uitzendingen in de toekomst via de korte golf worden alleen nog zenders ingehuurd.  Ook Bonaire is dus niet meer; een zenderpark met eveneens een  bewogen geschiedenis.

Op 1 september 2014 werd bekend dat hoofdredacteur William Valkenburg opstapt bij de Wereldomroep. Hij was al enkele maanden ziek thuis in een periode dat de omroep weer in zwaar weer was geraakt. Vanaf 1 januari 2016 is Jacqueline Lampe benoemd tot programmadirecteur van RNW Media.

Een overzicht van alle veranderingen zoals die in 2012 in gang werden gezet, is terug te vinden in het jaarverslag over 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *