DrouwenerzandDe provincie Drenthe heeft er weer iets unieks bijgekregen: een aardkundig monument. En dit monument omvat het bos- en heidegebied Het Drouwenerzand, tussen Gasselte en Borger. Zaken als dekzandruggen, beekdalen, pingoruines en stuifzanden zijn zogenaamde aardkundige verschijnselen die als waardevol beschouwd worden. Volgens deskundigen een pareltje, onder de rook van Gasselte. Het blad  Landleven maakte er al uitvoerig melding van.

♥Een last houdt op een last te zijn als we ophouden met tillen. (Lin Stevens)

Gedeputeerde Tanja Klip is enthousiast:  ,,Wij vinden het belangrijk om onderdelen van het Drentse landschap die ons iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied, bijvoorbeeld door ijs, wind en of water te beschermen. Zo willen wij een deel van de aardkundige geschiedenis ook voor toekomstige generaties veilig stellen.”

‘Wethouder Jacob Bruintjes van buurgemeente Borger-Odoorn reageert met gepaste trots. ,,Het zand vormt een kenmerkend element in onze gemeente. Als iets zo dichtbij staat, lijkt het soms `gewoon.’ Maar ik realiseer me wel dat het eigenlijk heel bijzonder is om zo’n rijke historische plek in je gemeente te hebben. Helemaal nu daaraan ook nog de status van aardkundig monument wordt verbonden.”

Datzelfde enthousiasme straalt ook uit bij Eric van der Belt, directeur van de Stichting Het Drentse Landschap. ,,Een dergelijk waardevol aardkundig fenomeen is voor veel maatschappelijke functies van betekenis: biodiversiteit, drinkwatervoorziening en recreatie. Het is geen toeval dat veel aardkundig waardevolle gebieden in handen zijn van terreinbeherende organisaties. Juist door hun conserverende inzet zijn ze bewaard gebleven.”

Het Drouwenerzand ontstond in het Saalien, zo’n 200.000 tot 130.000 jaar geleden toen de Hondsrug werd gevormd. Nog steeds is het een actief stuifzandgebied, wat inhoudt dat er veel open plekken zijn die zo nu en dan kort begroeid zijn en dan weer verstuiven. Hierdoor ontstaat een afwisselend landschap van heide, mos en korstmos en kent het gebied een rijke flora en fauna.

,,Dit gebied is een pareltje in het landschap, een kroonjuweel dat gekoesterd moet worden, waarvan een breed publiek kan genieten en waarvoor door kennisoverdracht meer waardering zal ontstaan,” aldus gedeputeerde Klip-Martin in haar toespraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *