De ANWB is ontgoocheld over de toename van het aantal ernstig gewonden in het verkeer. Volgens de minister van Infrastructuur en Milieu zijn in 2014 20.700 ernstig gewonden in het verkeer gevallen. Dat is een toename van 1.900 slachtoffers ten opzichte van 2013, ofwel vijf zwaargewonden per dag extra. Na een lichte daling in de afgelopen twee jaar ligt het aantal mensen dat zwaargewond raakt in het verkeer nu opnieuw boven de 20.000. Dat is gemiddeld 55 ernstig gewonden per dag.

De ANWB wil vooral ook meer aandacht voor de veiligheid van fietsers. ©ANWB
De ANWB wil vooral ook meer aandacht voor de veiligheid van fietsers. ©ANWB

De ANWB vindt de stijging onverteerbaar. ”Er moet alles in het werk gesteld worden om het tij te keren. Erg belangrijk daarbij is een goede ongevallenregistratie. Ondanks eerdere pleidooien hiervoor is deze echter nog steeds niet op orde. Met het oog op de schokkende cijfers die nu bekend zijn geworden, is er nu dringend behoefte aan meer én beter inzicht in de oorzaken van verkeersonveiligheid”, zegt een woordvoerster van de ANWB.

De ANWB doet een dringend beroep op de minister om voorrang te geven aan een snelle verbetering van de ongevallenregistratie.

”Met name op de provinciale en gemeentelijke wegen laat de registratie van ongevallen zeer te wensen over. Van de 73 dodelijke ongelukken die er vorig jaar waren, was bijvoorbeeld niet bekend welke maximumsnelheid er gold op de weg waar dat ongeluk gebeurde.”

Volgens de ANWB mist daardoor belangrijke informatie die kan helpen de verkeersveiligheid te verbeteren. ”Zolang het inzicht ontbreekt, wordt er niets geleerd en kunnen geen gerichte maatregelen worden getroffen.”

De ANWB deelt de constatering van de minister, dat er al veel waardevolle initiatieven worden ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zowel door de overheid als door maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dat heeft de stijging van het aantal zwaargewonden echter niet kunnen voorkomen.

Behalve een betere ongevallenregistratie denkt de ANWB dat de komende jaren veel aandacht gegeven moet worden aan veiliger infrastructuur, de aanpak van afleiding in het verkeer door gebruik van smartphones, de verbetering van de verkeersveiligheid in stadscentra en de veiligheid van ouderen in het verkeer.

 ♥ Herfst is de grote finale van de natuur voordat zij aan haar winterslaap begint. (Lauren DeStefano) Bron: dagelijksegedachte.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *