De komende dagen staan in het teken van Bevrijding; het is immers precies zeventig jaar geleden dat ook Groningen en Drenthe werden bevrijd. Dagblad van het Noorden wijdt er zelfs een hele bijlage aan; en hoewel de bezetter (bijna) was verslagen, gebeurden er ook in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog nog vreselijke dingen.

Ook RTV Drenthe besteedt de komende dagen op vele manieren aandacht aan de bevrijding en reist mee in het spoor van de bevrijders. (Bron: RTV Drenthe)

Traditiegetrouw werd tot voor een aantal jaren geleden ieder jaar, op 5 mei, een Bevrijdingsconcert gegeven in het Witte Kerkje in Gasselte om de bevrijding in april 1945 te vieren. Want juist in dat Witte Kerkje had zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, een bijna-ramp voltrokken, die nog maar net op het nippertje kon worden voorkomen dankzij een NSB-burgemeester.

De Gasselter historica Aafke Huizing zette onder meer in het blad Verbinding, het contactorgaan van de Protestantse Gemeente in Gasselte, op een rijtje wat er zich in april 1945 afspeelde in het rustieke dorpje op de Drentse Hondsrug. Het werd bijna een groot drama….

Het monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Franse parachutist.
Het monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Franse parachutist.

Tijdens de gevechtshandelingen kwamen drie Nederlandse militairen en een Franse parachutist om het leven. Andere jaren legden schoolkinderen van basisschool De Dobbe altijd op 9 april een krans bij het monument, dat werd opgericht ter nagedachtenis aan de Franse korporaal Fernand Bégue. Dit jaar is er een uitgebreider programma, op woensdag 29 april.

Ik heb geen idee waarom er juist voor deze datum is gekozen, na Koningsdag wanneer Nederland nog min of meer aan het ‘nafeesten’ is en andere herdenkingen in de aanloop naar 13 april worden gehouden…. Dat had toch best eerder gekund, ben ik geneigd te zeggen.

Zoals gesteld, was het altijd traditie om op 5 mei een Bevrijdingsconcert te geven in het Witte Kerkje. Het laatste concert was op 5 mei 2008 en toen kwam de klad erin. Oorzaak was het geringe aantal bezoekers, mede een gevolg van de entreeprijs van 7 euro.

En juist dat bedrag vormde een flinke drempel voor veel aspirant-bezoekers en strookte bovendien niet met de achterliggende gedachte van het concert en de historie van het Witte Kerkje, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.  Ik heb mij daarover, onder andere via de plaatselijke media, behoorlijk kwaad gemaakt.

Op 8 maart 2009 wijdde ik er zelfs nog een speciale blog aan en hoopte dat de drempels die er in 2008 nog waren, zouden worden weggenomen. Die hoop bleek ijdel te zijn, want tot dusverre is er, voor zover mij bekend, nog geen Bevrijdingsconcert weer geweest.

Misschien een mooie gelegenheid om nu op 5 mei, 70 jaar na de bevrijding, de muzikale draad weer op te pakken, om onze bevrijding op een waardige manier te vieren en misschien ook nog even stil te staan bij de angstige momenten in het Witte Kerkje.

.♥ Als we onszelf vergeven, zijn we in staat anderen te vergeven. (Thomas Merton)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *