In de plannen van het minderheidskabinet van VVD en CDA (met gedoogsteun van de PVV) moet er voor 200 miljoen euro worden bezuinigd bij de publieke omroep. Radio Nederland moet zich beperken tot de kerntaken.

Volgens ingewijden betekent deze bezuiniging de afbraak van de publieke omroep. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest een kaalslag onder de omroepen. Het (concept-) regeerakkoord geeft verder onder andere aan dat er desnoods ook een publieke tv-zender moet sneuvelen.

In de aanloop naar de verkiezingen schreef ik op 5 juni al dat de dames en heren politici die willen bezuinigen op de Wereldomroep, waarschijnlijk nog nooit naar deze zender hebben geluisterd.

,,De nieuwe centrum-rechtse coalitie blijft wel vasthouden aan de Wereldomroep. In het regeerakkoord staat dat RNW in de toekomst wordt gefinancierd uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking, dat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken valt. In het regeerakkoord staat verder dat de Wereldomroep zich moet richten op zijn kerntaken, die niet nader worden omschreven. De huidige taken, opgenomen in de Mediawet, zijn: het informeren van Nederlanders in het buitenland, het leveren van onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand en het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland. De PVV, de partij die gedoogsteun geeft aan het nieuwe kabinet, heeft altijd het standpunt ingenomen dat de Wereldomroep overbodig is. Volgens die partij is met de komst van internet en mobiele telefoon het informeren van Nederlanders in het buitenland overbodig geworden. In het separate gedoogakkoord is niets over de Wereldomroep opgenomen. Tot nu toe wordt de Wereldomroep gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen”, zo laat de redactie van de Wereldomroep in haar e-mailnieuwsbrief weten.

Meer bij onder andere de Engelse afdeling van RNW en bij Wereldjournalisten .

♥En toen kwam de dag dat het risico om opgevouwen in de knop te blijven zitten, groter was dan het risico om te bloeien. (Anais Nin) Bron: dagelijksegedachte.net .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *