De Rijksoverheid lanceerde op 31 maart jl. een nieuwe website: www.rijksoverheid.nl. Het is de bedoeling dat alle websites van de diverse ministeries samen met Postbus 51 en Regering.nl onder de site van de rijksoverheid vallen. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken op 30 september de overstap.

Bij de bouw en ontwikkeling van www.rijksoverheid.nl is gekozen voor een groeimodel. Dat betekent dat de ministeries gefaseerd instappen en de functionaliteiten in de loop van dit jaar verder worden uitgebouwd en verfijnd.

Met de ontwikkeling van één gemeenschappelijke website wordt het gemak van de webbezoekers voorop gesteld. In plaats van zestien websites van het Rijk, is eind dit jaar alle informatie te vinden op één plek. De ‘rijksbrede website’  past in het streven van het kabinet om de overheid beter en doelmatiger te maken.

♥Je zelfbeeld bepaalt vaak de grenzen van wat je als individu kunt bereiken. (Marcel Sanders) Bron: dagelijksegedachte.net .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *