De voorbereidingen voor de sloop- en saneringswerkzaamheden op het terrein Kamp van Zeist zijn in volle gang. Voordat de aannemer kan beginnen met de werkzaamheden, zijn binnen het programma Hart van de Heuvelrug de nodige voorbereidingen getroffen. Zo was het nodig om nieuwe verblijven te plaatsen voor de vleermuispopulaties die in het gebied leven. Er zijn vijf vleermuiskasten en een vleermuistoren gemaakt, verspreid over dit voormalige militaire terrein.

Vleermuizen kunnen niet zelf een verblijfplaats maken. Ze gebruiken bestaande plekken, zoals gaten in bomen of spleetvormige ruimten in gebouwen. Omdat bijna alle oude militaire gebouwen worden gesloopt, is het nodig om te zorgen voor nieuwe plekken waar de vleermuizen kunnen verblijven. In het gebied leven meerdere soorten vleermuizen, waaronder de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis.

Beschermde soorten

In een natuurgebied mogen niet zomaar gebouwen en bestrating worden gesloopt als er beschermde soorten dieren leven. Eerst moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Op basis van dit onderzoek kan een ontheffing Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Hart van de Heuvelrug heeft deze ontheffing gekregen met het realiseren van vervangende verblijfsruimte voor de vleermuizen.

© Pixabay

Terug aan de natuur

Binnen het natuurprogramma van Hart van de Heuvelrug wordt Kamp van Zeist de komende jaren ‘teruggegeven’ aan de natuur; 29 hectare wordt ingericht als toegankelijk natuurgebied, waar ook recreatief medegebruik mogelijk is. Om dit te bereiken, worden de oude gebouwen en de bestrating grotendeels gesloopt en afgevoerd.

Ook moet het asbest, dat in de gebouwen is verwerkt, zorgvuldig worden verwijderd en veilig afgevoerd. De verwachting is, dat de aannemer uiterlijk eind 2025 klaar zal zijn met de sloopwerkzaamheden. In 2030 moet het natuurgebied helemaal klaar zijn. Daarna wordt het gebied ingericht als natuurgebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *