De verblijfsrecreatie in Brabant heeft de afgelopen vijf jaar een opmerkelijke verandering doorgemaakt met vooral een betere kwaliteit. Er zijn 136 recreatieparken, van in totaal 203, bezocht en 42 enquêtes ingevuld.

Ondanks deze vooruitgang is er ook een zorgwekkende tendens van parken die lijken af te glijden uit de recreatieve sector.

De vraag naar overnachtingen op Brabantse parken is gestegen en dat heeft geleid tot een verbeterde bezetting en een toename van het totale aantal overnachtingen.

Oneigenlijk gebruik

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft oneigenlijk gebruik op parken een hardnekkig probleem, met signalen van huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning op bijna de helft van de parken.

De overname van parken door grote ketens heeft ook geleid tot een zekere uniformiteit in faciliteiten en diensten, waardoor diversiteit soms in het gedrang komt.

De uitbraak van de coronapandemie heeft de verblijfsrecreatieve sector een positieve impuls gegeven, met toenemende investeringen en een stijging van het aantal vakanties in eigen land.

Meer informatie kun je lezen op de website van de provincie Noord-Brabant: https://ap.lc/MHtpX

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *