De provincie Groningen verleent het Groninger Landschap subsidie voor natuurherstel in het Bourtangerveld. Het doel is om de natuur, droog schraalgrasland, te behouden en om nieuw leefgebied voor reptielen te ontwikkelen. De provincie stelt 74.200 euro beschikbaar voor de herstelwerkzaamheden.
Het Bourtangerveld ligt tussen Vesting Bourtange en de Duitse grens en biedt leefruimte aan veel bijzondere soorten als klokjesgentiaan, steenanjer en grauwe klauwier. Het stikstofgehalte in de bodem heeft effect op het droog schraalland. Door stikstof groeien bomen als zwarte elzen en berken extra snel. Dit zorgt ervoor dat andere planten worden verdrukt.

Herstelwerkzaamheden

Droog schraalland is zeldzaam in West-Europa. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt het gebied weer open gemaakt. En op een andere geschikte locatie worden bomen herplant. Zonder herstelwerkzaamheden verdwijnen bijzondere planten en het leefgebied voor kenmerkende diersoorten.

Na de werkzaamheden gaan Hollandse landgeiten het gebied begrazen en open houden. 
Het Groninger Landschap legt ook een natuurlijke verbindingszone aan met het naastgelegen gebied in Duitsland. Dieren als de adder kunnen zich hierdoor verplaatsen. Dit is goed voor de biodiversiteit.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *