Heijmans Infra BV gaat komende jaren de laadpalen voor elektrische voertuigen leveren én plaatsen in de gemeente Groningen. De gemeente en de aannemer ondertekenden daarover een overeenkomst. Het netwerk van laadpalen in de gemeente wordt de komende drie jaar met 300 tot 500 uitgebreid.

De gemeente neemt het plaatsen daarmee in eigen beheer. Een deel van het werk wordt uitbesteed aan Heijmans. ”Met Heijmans Infra hebben we een ervaren aannemer gevonden op het gebied van het plaatsen en beheren van openbare laadpalen’’, zegt wethouder Philip Broeksma (duurzame mobiliteit).

Dekkend netwerk

”De laadpalen worden onder regie van de gemeente geplaatst. De kosten en opbrengsten en daarmee de sturing op het realiseren van een dekkend netwerk liggen bij de gemeente. Wat ons betreft gaat de pauzeknop eraf en gaan we meer en sneller laadpalen plaatsen.”

De verwachting is dat het aantal elektrische auto’s in Groningen de komende vijftien jaar stijgt tot 50.000. Om die overgang naar elektrisch rijden goed te laten verlopen is een dekkend netwerk nodig in woonwijken en op bedrijventerreinen.

De ondertekening van de overeenkomst. © Erik Brand.

Waldeck Podgorski, directeur van Heijmans: ”Het Nederlandse wagenpark elektrificeert in rap tempo. Logisch ook, want elektrisch rijden biedt veel voordelen, voor de automobilist maar ook een schonere lucht voor iedereen. Voor openbare laadpalen als deze in Groningen, is het van belang dat een laadpaal zo veel mogelijk auto’s bedient en tot zo min mogelijk klachten leidt. Zo blijven mensen mobiel. Wij zijn blij dat we daar aan bij kunnen dragen.”

Snelle transitie

In de Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025 heeft de gemeente zich in 2020 al uitgesproken vóór een snelle transitie naar emissievrij vervoer. De gemeente is er veel aangelegen dat inwoners bij de aanschaf van een auto kiezen voor een elektrische auto en niet voor een auto op fossiele brandstoffen. Belangrijke voorwaarde is wel dat er dan een dekkend netwerk van (openbare) laadpalen komt en de inwoners erop kunnen vertrouwen dat er altijd wel een laadpaal dichtbij is.

Tot voor kort werden de palen geplaatst door Allego. De gemeente stapt nu af van dit zogeheten concessiemodel en regelt het plaatsen voortaan zelf; er wordt daarmee gekozen voor meer regie in levering, plaatsing en communicatie met de inwoners. Allego exploiteert nog wel een paar jaar de laadpalen die zij de afgelopen jaren heeft geplaatst.

Sinds begin dit jaar zijn er al 128 aanvragen voor laadpalen binnen gekomen bij de gemeente. De eerste palen worden naar verwachting eind dit jaar geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *