In Groningen is het nieuwe indoor Skatepark Colosseum feestelijk geopend. De wethouder Sport, Inge Jongman, benadrukte in haar openingswoord het belang van deze plek aan de Koningsweg. “Gezien de grote groep skaters, inliners, steppers en BMX’ers hebben we als gemeente veel baat bij een veilig en kwalitatief hoogwaardig indoor skatepark.’’
Sinds vorig jaar werd door Skatepark Colosseum aan een nieuw skatepark gewerkt. Om de skaters hierbij te helpen, heeft de gemeente afgelopen mei een subsidie toegekend. Met als resultaat dat de skatebaan nu klaar is, waardoor de doelgroep de komende jaren verzekerd is van een kwalitatief hoogwaardige locatie om (indoor) te skaten.

Urban Sports Netwerk

De laatste jaren zet de gemeente Groningen steeds meer in op Urban Sports. Door betere voorzieningen te realiseren, zoals het Colosseum en Skatepark Stadspark, activiteiten te organiseren en regelmatig met de verschillende Urban Sports communities om tafel te gaan. Bovendien wordt met twaalf kartrekkers van het Urban Sports Netwerk aan een Urban Sports Agenda gewerkt met als doel om van beleid naar actie te komen en een goede onderlinge samenwerking te borgen.

© Geert van Duinen

Let’s Gro

De opzet van de Urban Sports Agenda is bijna klaar. De bedoeling is de definitieve versie begin november tijdens Let’s Gro te presenteren, om de actielijnen die hierin zijn opgenomen in de jaren daarna stap voor stap uit te voeren, zodat Groningen nóg beter op de kaart kan worden gezet als dé Urban Sports City van het Noorden.
Urban Sports is een verzamelnaam voor sporten die hoofdzakelijk op straat worden beoefend en waar bepaalde sportmotieven (zoals ontspanning/uitdaging), lifestyle en identiteit bij horen. Voorbeelden hiervan zijn skaten, freerunning en BMX.

Manier van leven

Uniek hierbij is dat het niet alleen om sport gaat, maar om een manier van leven, bewegen en ontmoeten die een nieuwe jonge doelgroep aanspreekt die anders buiten beeld blijft. Urban Sports draagt zo bij aan het in beweging krijgen van een uitdagende doelgroep. Ongeacht leeftijd, achtergrond, etniciteit en inkomen stimuleert Urban Sports bovendien ontmoeting en verbinding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *