De gemeente Groningen wil in het voorjaar van 2024 zo’n vierhonderd wegwijzers voor fietsers aanpassen of plaatsen. Het gaat om de bekende palen met witte borden en rode letters. Het college van burgemeester en wethouders vraagt hiervoor 325.000 euro extra aan de gemeenteraad.
In totaal gaat het om een investering van 6 ton. ”De gemeente wil het fietsen zoveel mogelijk stimuleren als makkelijkste en snelste manier om je te verplaatsen. Een goede bewegwijzering hoort daar bij”, aldus het college van b en w.

”Door de vele veranderingen de afgelopen jaren, is de oude bewegwijzering niet meer actueel. Zo hebben bestemmingen als Zernike Campus, de P+R-terreinen en de fietsenstallingen Grote Markt en Nieuwe Markt nog geen bewegwijzering. Net als nieuwe fietsroutes als de Slimme Route West van het Hoofdstation naar Zernike Campus. Ook de doorfietsroutes naar onder andere Haren, Ten Boer, Zuidhorn en Winsum zijn nog onvoldoende bewegwijzerd.”

Aanpassing voor 250 bestaande

In totaal wil de gemeente 250 bestaande wegwijzers voor fietsers aanpassen. Ook worden er zo’n 60 nieuwe wegwijzers geplaatst en 90 verwijderd. De gemeenteraad heeft hiervoor al eerder 275.000 euro beschikbaar gesteld bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 – 2022. Door het grote aantal aanpassingen in combinatie met de fors gestegen prijzen van fietswegwijzers en palen (onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne) blijken de totale kosten nu hoger.

De gemeente Groningen trekt veel geld uit om het fietsen aantrekkelijker te maken. © Pixabay

De gemeente heeft de verantwoordelijke Nationale bewegwijzeringsdienst opdracht gegeven een nieuw plan te maken voor het plaatsen en aanpassen van wegwijzers voor fietsers volgens de landelijke richtlijnen. De daadwerkelijke uitvoering op straat is gepland in het voorjaar van 2024.

F-nummers

De doorfietsroutes krijgen een F-nummer gekoppeld aan de autosnelwegen of autowegen. Zo krijgt doorfietsroute Assen-Groningen het nummer F28. Dit is landelijk afgesproken in verband met de ontwikkeling van een netwerk van doorfietsroutes. De provincies Groningen en Drenthe zijn bezig met het doorvoeren van deze F-nummering langs rijks- en provinciale wegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *