Netbeheerders TenneT en Stedin maakten vorige maand bekend dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Vanuit alle hoeken in de provincie kwamen reacties van bezorgde ondernemers, geschrokken werkgeversorganisaties en boze volksvertegenwoordigers. De netbeheerders hebben toegezegd op 26 september met deze organisaties om tafel te gaan en over het probleem te spreken.

Zeeuwse mkb’ers kunnen tijdens de informatiemiddag aan tafel met TenneT en Stedin. De bedrijven krijgen dan informatie over de netcongestie en innovatieve mogelijkheden rondom onder andere smart energy hubs en energieopslag. Ook is de bijeenkomst bedoeld om bij bedrijven op te halen tegen welke problemen zij denken aan te lopen. Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland en de provincie Zeeland zijn initiatiefnemers van deze informatiemiddag.

Enquête

Werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland heeft een enquête onder ondernemers uitgezet en sprak de afgelopen weken veel bezorgde ondernemers die zich afvragen hoe zij hun toekomstplannen kunnen realiseren zonder een adequate aansluiting op het elektriciteitsnet. Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland, vindt het van het grootste belang dat de netbeheerders met zowel het bedrijfsleven als de overheid snel om de tafel gaan zitten.

Het elektriciteitsnet in Zeeland is vol. © Pixabay

“De onzekerheid over de energievoorziening in Zeeland is onaanvaardbaar. Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en daarmee staat het vestigingsklimaat in onze provincie zwaar onder druk. Creativiteit en flexibiliteit is nu belangrijk om oplossingen te vinden. Wij zetten onder meer in op de inrichting van lokale energienetwerken op bedrijventerreinen. Daarvoor is de medewerking van de netbeheerders en overheid onmisbaar.”

Meer informatie is te lezen op de site van de provincie Zeeland: https://ap.lc/8X9Xk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *