Groningen, Friesland en Drenthe stellen 8,75 miljoen euro extra geld beschikbaar om de stikstofuitstoot bij agrarische ondernemingen terug te brengen. De Investeringsregeling Reductie Stikstof die 7 juni jl. van start ging, was erg in trek en bereikte op 12 juni al het maximum. 

In de eerste ronde zat een bedrag van ruim 13,75 miljoen. In totaal hebben 416 bedrijven een subsidieaanvraag  gedaan. Ongeveer 10 procent van de melkveehouders vroeg subsidie aan: 258 in Friesland, 84 in Groningen en 74 in Drenthe.

Mestrobots

Het merendeel vroeg subsidie aan voor mestrobots en voor de aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater én van capaciteit voor mestopslag. Een groot deel deed ook adviesaanvragen. De verwachte reductie van de stikstofuitstoot voor de aangevraagde maatregelen per bedrijf is zo’n 5 procent.

Met de subsidie willen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe investeringen stimuleren, die bijdragen aan de vermindering van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. En daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. 

De gedeputeerden Henk Jumelet (provincie Drenthe), Klaas Fokkinga (provincie Friesland) en Johan Hamster (provincie Groningen) zijn blij dat er veel belangstelling is voor deze regeling. ”Het laat zien dat er bij boeren bereidheid is om hun kennis en vakmanschap in te zetten voor de reductie van stikstof.”

Dankzij minder stikstofuitstoot meer biodiversiteit. © Pixabay

Streven van 20 procent

Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro gereserveerd voor eenvoudige maatregelen die de stikstofuitstoot reduceren. Op basis van de ervaring met de eerste en de huidige openstelling wordt bepaald welke maatregelen er dit najaar in de volgende ronde worden gesubsidieerd. Het streven is de stikstofuitstoot met 20 procent te verlagen.

Een aanvraag indienen kan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Kijk voor meer informatie op: www.snn.nl.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *