De gemeenteraad van Den Helder heeft de Laadvisie Elektrische Voertuigen vastgesteld. Hierin staat de strategie om tot 2030 te werken aan een dekkend netwerk van openbare laadvoorzieningen op loopafstand. De gemeente houdt rekening met een behoefte aan 120 extra laadpalen in 2025.

De locaties waar die laadpalen in de toekomst kunnen worden ontwikkeld, worden vooraf vastgelegd in een plankaart. Op die plankaart kunnen inwoners binnenkort via participatieplatform ingesprek.denhelder.nl hun mening geven.

De transitie richting duurzame, elektrische mobiliteit neemt momenteel een grote vlucht. De gemeente Den Helder wil die transitie stimuleren, door actief laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen aan te leggen.

Ook in de gemeente Den Helder is steeds meer behoefte aan laadpalen. © Pixabay

Samenwerking

De gemeente werkt daarvoor al een aantal jaren samen met de Metropoolregio Amsterdam en Total Energies. Die samenwerking heeft tot op heden al geleid tot het plaatsen van ongeveer 70 openbare laadpalen binnen de gemeentegrenzen. ”De komende jaren neemt het aantal elektrische auto’s verder toe en zullen nog veel meer laadpalen nodig zijn: naar verwachting zo’n 187 stuks in 2025”, laat de gemeente Den Helder weten.

Om die palen snel te kunnen plaatsen, worden geschikte locaties van tevoren uitgekozen en vastgelegd in een plankaart. Zo houdt de gemeente regie op een goede spreiding en ruimtelijke inpassing. Voordat de plankaart wordt vastgesteld, wil de gemeente inwoners en bedrijven uitgebreid de mogelijkheid geven om in te spreken op de voorgestelde locaties. Om hier de aandacht op te vestigen, worden binnenkort alle toekomstige laadplekken voorzien van een straatschildering met uitnodiging om mee te denken.

Meer informatie kun je vinden op de site van de gemeente Den Helder: https://bit.ly/42UBhBq

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *