Vogeleiland Stern in de Eems is sinds de aanleg in 2017 uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels als de noordse stern en visdief. Vorig jaar broedden er 945 paar visdieven. Ook de noordse stern deed het goed met 144 broedparen.

Het broedeiland herbergt daarmee voor beide soorten de grootste kolonies van de Waddenzee. Dit blijkt uit metingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland, in opdracht van de provincie Groningen. Het eiland is in beheer bij Natuurmonumenten, die het jaarlijks, voorafgaand aan het broedseizoen, geschikt maakt voor de broedende sterns. 

Het broedeiland voor de kust van Bierum is nu een van de beste broedplekken in het Waddengebied. In 2022 broedde ruim 30 procent van alle visdieven en noordse sterns in de Wadden op het eiland. In vergelijking met andere kolonies in het Waddengebied was het broedsucces van de visdief goed (gemiddeld ruim 1 jong per paar) en van de noordse sterns redelijk (gemiddeld 0,7 jong per paar).

Vos

In 2021 wist een vos het eiland in de loop van het broedseizoen te bereiken en veel jonge sterns te doden. Vanwege de grote impact op de kolonies bedreigde vogels heeft de provincie Groningen een ontheffing verleend voor bestrijding van vossen rond het broedeiland.

Bovendien is een verbeterd elektrisch raster geplaatst om de vos weg te houden van de eieren en kuikens. Dit lijkt effectief, want er zijn vorig jaar geen vossensporen binnen de omheining aangetroffen. Wel wist een vos enkele keren de rand van het eiland te bereiken, maar nu zonder sternenkuikens te doden. 

Meer informatie is te lezen op de site van de provincie Groningen: https://bit.ly/3WmQ4lQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *