In het laagveengebied, de Oostelijke Vechtplassen, barst het weer van de biodiversiteit. En dat is niet zomaar gebeurd. De kwaliteit van de natuur was er flink achteruit gegaan. Door de herstelwerkzaamheden in het Natura 2000-gebied komen planten- en diersoorten die er horen weer terug, zoals de roerdomp en de groenknolorchis. Om ervoor te zorgen dat de natuur verder kan ontwikkelen, en mensen tegelijkertijd die natuur op sommige plekken kunnen beleven is er een bijzonder beleefpad aangelegd, het BertBos Laarzenpad.

Het kenmerkende van dit oer-Hollandse landschap is haar laagveen met afwisseling van water, open landschap, moerasbos en natuurlijk het zeldzame trilveen. Onbewust heeft de mens door turfwinning een belangrijke hand gehad in het ontstaan van dit bijzondere, afwisselende landschap.

Diversiteit

Als er niks in het gebied wordt gedaan, wordt al het water vanzelf langzamerhand land en vervolgens bos. Voor het behoud van de diversiteit in de Oostelijke Vechtplassen is het belangrijk dat deze afwisseling zichtbaar blijft. Veel zeldzame dieren en planten zijn namelijk afhankelijk van dit waterrijke landschap. Zo is het een belangrijk gebied voor broedvogels van (riet)moerassen, bijvoorbeeld voor de zeldzame roerdomp, purperreiger en zwarte stern.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw is blij met de resultaten van de natuurherstelwerkzaamheden: “Het is mooi om te zien hoe de natuur zich, dankzij menselijke inspanning, weer kan herstellen. Na jaren van herstelwerkzaamheden zijn de Oostelijke Vechtplassen klaar voor de toekomst; de natuur is versterkt, de waterkwaliteit is verbeterd en er kan weer gerecreëerd worden.”

Meer informatie op de site van de provincie Utrecht: https://bit.ly/43emC43

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *