De provincie Noord-Brabant ondersteunt veehouders die hun gangbare bedrijfsvoering willen doorontwikkelen naar natuurinclusieve landbouw. Gedeputeerde Staten hebben daarom opnieuw 650.000 euro beschikbaar gesteld voor veehouders die willen omschakelen.

Natuurinclusieve bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de provinciale opgaven voor bodem en water, biodiversiteit en landschap. De provincie biedt daarom begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Eerder is er voor aanvragen tot december 2022 al 850.000 euro gesubsidieerd. De provincie investeert nu 650.000 euro waarmee nog eens 65 aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Waar voorheen alleen Brabantse ondernemers in de buurt van NatuurNetwerk Brabant gebruik konden maken van deze regeling, staat deze nu open voor alle veehouders met minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik in Brabant.

Ondernemerscoaches

Een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan 10.000 euro worden verkregen voor het opstellen van een professioneel businessplan.

Wanneer via het businessplan wordt aangetoond, dat er voor een rendabele omschakeling meer grond nodig is om extensivering te bewerkstelligen, kan ook een beroep worden gedaan op de grondregeling voor natuurinclusieve landbouw.

Meer informatie op de site van de provincie Noord-Brabant: https://bit.ly/3TSvLvr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *