De broedende visarenden in de Biesbosch zijn ook dit jaar live te volgen. De visarenden worden eind deze maand terugverwacht op het nest na hun overwintering in Zuid-Europa en Afrika. Via de website beleefdelente.nl/visarend van Vogelbescherming Nederland kan er weer gekeken worden naar de terugkeer van de vogels op het nest en het uitbroeden van de eieren. 

Sinds 2016 broeden er weer visarenden in de Biesbosch. Sinds het water hier meer ruimte krijgt is het gebied aantrekkelijk geworden voor deze roofvogels. In totaal zijn inmiddels 38 jongen uitgevlogen. De Biesbosch is daarmee het brongebied voor de visarendpopulatie in Nederland. In 2022 heeft er ook op de Veluwe een paartje visarenden met succes gebroed.

De visarend is weer onderweg naar de Biesbosch om te zorgen voor nageslacht. © Pixabay

Het paartje visarenden van de webcam is de grondlegger van de visarendpopulatie in Nederland. Het mannetje, herkenbaar aan een kleurring, broedt al vanaf het eerste jaar in de Biesbosch. Waarschijnlijk met hetzelfde vrouwtje, maar dat weten we niet zeker, want ze is niet geringd. Aan de hand van het gedrag, verenkleed en de band met het mannetje, is het aannemelijk dat ze al die jaren een paar vormen. 

Maatregelen

Na het hoogwater in 1993 en 1995 werden maatregelen genomen om Nederland beter te beschermen tegen de risico’s ervan. In de Biesbosch werden onder andere de Noordwaard, Jantjesplaat en Zuiderklip teruggegeven aan het water in kader van het project Ruimte voor de Rivier.

Groot aaneengesloten polderland veranderde hierdoor in waterland en overtollig rivierwater kreeg meer ruimte op weg naar zee. De oppervlakte buitendijkse Biesboschnatuur werd vergroot. Er was weer sprake van grootschalige, waterrijke, visrijke en stille wateren. Een ideaal leefgebied voor de visarend.

Meer informatie over de terugkeer van de visarend en de Biesbosch op de site van Staatsbosbeheer: https://bit.ly/401Xdt4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *