In de Randmeren zijn twee miljoen jonge palingen uitgezet. De palingen, ook wel glasaal genoemd, waren afkomstig uit de Franse Atlantische riviermondingen, waar ze in deze tijd van het jaar massaal rondzwemmen. In Nederland zijn juist te weinig jonge palingen. De overheid hanteert sinds 2009 een Aalherstelplan en zet in dat kader jaarlijks een hoeveelheid glasaal uit om de palingstand te vergroten.

De glasaal is met een speciaal transport vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht. De volledig doorzichtige mini-palingen zijn 7 cm lang, ongeveer 0,3 gram en uiterst kwetsbaar. Daarom wordt de uitzet uitgevoerd door een team van specialisten en beroepsvissers uit de palingsector.

Aalverordening

In heel Europa is vanaf 2007 de Aalverordening van kracht. Dit heeft ervoor gezorgd, dat de decennialange achteruitgang van de hoeveelheid glasaal in 2011 is gestopt en sindsdien licht toeneemt. Door glasaal uit te zetten wordt de palingstand vergroot en komen er uiteindelijk weer meer jongen. Dankzij goed beheer van natuur en visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich in de komende jaren voortzet.

Glasalen worden geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Via de Golfstroom worden ze meegevoerd naar – voor het overgrote deel – de Franse kust. Van daaruit trekken ze massaal via de riviermondingen het zoete water in. De kustbeschermingen belemmeren dat echter.

Het uitzetten van de paling in de Nederlandse wateren.
© ANP Pers Support

Beperkt quotum

Daarom stellen wetenschappers ieder jaar een beperkt quotum vast voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en elders in Europa uitgezet. Op die manier kan een groter deel opgroeien in zoetwater, ook in landen waar de glasaal door belemmeringen vrijwel niet kan komen, zoals in Nederland het geval is.

Meer informatie kun je lezen via ANP Pers Support: https://bit.ly/400pLCQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *