Zeven partijen hebben de intentieovereenkomst ‘Oesterkweek, Duurzaamheid en Natuur’ ondertekend. De Nederlandse Oestervereniging, de Zeeuwse Milieufederatie, de Vereniging Natuurmonumenten, het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Oosterschelde en de Provincie Zeeland willen in de periode 2023 tot en met 2027 gezamenlijk werken aan de bevordering van zowel een duurzame oestercultuur als aan een veerkrachtige natuur in de Zeeuwse Delta.

Aanleiding voor deze intentieovereenkomst zijn veranderende omstandigheden in de Zeeuwse Delta die mede de toekomst van de oestercultuur in Zeeland bepalen. Door grote systeemveranderingen in de Zeeuwse Delta, zoals onder andere de bouw van de Deltawerken, is er in de afgelopen honderd jaar een tamelijk fragiel estuarien ecosysteem ontstaan.

De Zeeuwse Delta vormt een belangrijke schakel in het internationale natuurnetwerk Natura 2000. Uitgangspunt is dat in dit bijzondere getijdengebied een optimale balans bestaat tussen economie en natuur.

Actiepunten

De partijen werken gezamenlijk aan twaalf concrete actiepunten, verspreid over drie sporen: oesterkweek, duurzaamheid en natuur.

Een van die actiepunten is een onderzoek naar de perspectieven van oesterkwekers in de Grevelingen. De zuurstofloosheid in diepe delen van het Grevelingenmeer heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden voor oesterkweek in het Grevelingenmeer de laatste jaren zijn verslechterd. De kwekers in dit gebied worden geconfronteerd met een somber economisch perspectief.

Meer informatie kun je lezen op de site van de provincie Zeeland: https://bit.ly/3Jh6rf5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *