De gemeente Valkenswaard heeft 25 hectare nieuwe natuur aangelegd in het gebied ’t Heike en het beekdal van de Keersop. “We wilden zo een stevigere verbinding realiseren tussen het bewoonde gebied en de omringende natuur”, zegt wethouder Theo Geldens. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft aan de uitvoering van de plannen bijgedragen door het beschikbaar stellen van een subsidie.

De percelen in het Keersopdal, die nu aan het Natuurnetwerk Brabant kunnen worden toegevoegd, waren al grotendeels eigendom van de gemeente. Tot voor kort werden ze verpacht aan agrariërs uit de omgeving.

Vernatting

Om beekherstel van de Keersop (een project van waterschap De Dommel) mogelijk te maken, de verwachte vernatting van het gebied te kunnen herbergen en uiteindelijk een robuuster beekdal te realiseren is besloten om van de landbouwgronden natuur te maken. Bovendien zijn, om de plannen uit te kunnen voeren, twee extra percelen aangekocht.

Door extra bossen en hoogwaardige vochtige hooilanden aan te leggen wordt het kleinschalige landschap, zoals dat er was in de 19e eeuw, hersteld. Het gebied krijgt zo niet alleen een ecologische boost maar wordt ook voor de recreant en de inwoners van Dommelen recreatief veel interessanter.

Meer informatie kun je lezen op de site van het Groen Ontwikkelfonds Brabant: https://bit.ly/3EIfxia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *