Het Natura 2000-gebied de Deurnsche Peel in Noord-Brabant wordt steeds droger; het unieke hoogveenlandschap in dit gebied dreigt daardoor te verdwijnen.

De provincie heeft met het project ‘Leegveld’ afgelopen jaren, samen met waterschap Aa en Maas, circa 180 hectare nieuwe natuur in de Deurnsche Peel ontwikkeld. Zo wordt verdroging van de bestaande natuur verminderd en het Natuurnetwerk Brabant (NNB) uitgebreid.

Waardevol

De Deurnsche Peel vormt een waardevol natuurgebied. Door het hoogveen komen er zeer zeldzame planten en dieren voor. Om deze te beschermen, is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Het terrein heeft echter veel last van verdroging.

Water loopt gemakkelijk weg en het unieke hoogveenlandschap dreigt te verdwijnen. Om een stabiel waterpeil te creëren en de robuustheid van het gebied te herstellen, heeft waterschap Aa en Maas, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de provincie en andere belanghebbenden een inrichtingsplan opgesteld.

Meer over deze aanpak die zijn vruchten heeft afgeworpen, op de site van de provincie Brabant: https://bit.ly/3jayG4V

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *