De gemeente Haarlem wil een stuk grond in de Poelpolder kopen. Dit terrein biedt, volgens de gemeente, een unieke kans om er ruim 17.000 vierkante meter natuurontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee wordt het kwetsbare rietmoeras aan de Ringvaartkant beschermd en de biodiversiteit vergroot.

Het gebied heeft ook mogelijkheden om recreatie te ontwikkelen, zodat de inwoners van Haarlem in de toekomst in dit deel van de stad kunnen wandelen in het groen. De grond wordt gekocht van de Stichting Burgerweeshuis Haarlem.

”De ecologische waarde van de grond kan in dit deel van de groene zoom worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de aanleg van plasdras; dat is het (tijdelijk) onder water zetten van grasland. Dit kan het leefgebied worden voor dieren die in het riet wonen, zoals de ringslang en de roerdomp. Het bestaande groen in Poelpolder wordt beschermd en verbeterd. De uitvoering van deze plannen wordt later uitgewerkt”’, aldus de gemeente Haarlem. 

Meer informatie kun je lezen bij de gemeente Haarlem via deze link: https://bit.ly/3jbdqvL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *