In de gemeente Utrecht moeten zonnepanelen ook, zonder vergunning, geplaatst kunnen worden op gemeentelijke monumenten; deze moeten dan wel liggen op daken aan de achterzijde en op platte daken. Voorwaarde is ook, dat de panelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Dat staat in het voorstel voor de nieuwe verordening Erfgoed van de gemeente Utrecht, dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorlegt. De nieuwe verordening Erfgoed vervangt de Monumentenverordening uit 2010.

De gemeente Utrecht wil regels voor het plaatsen van zonnepanelen verruimen. ©Pixabay

Voor het aanbrengen van wijzigingen aan een monument is nu een omgevingsvergunning nodig. In de nieuwe verordening is het plaatsen van zonnepanelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg voortaan vergunningsvrij. Het college komt hiermee tegemoet aan het uitgangspunt in het coalitieakkoord om verduurzaming bij beschermde monumenten makkelijker te maken.

Meer informatie over het voorstel kun je lezen op de site van de gemeente Utrecht: https://bit.ly/3wmGEL7

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *