Overheden en boeren zetten zich in voor meer biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Dat kan door het landschap anders in te richten en te beheren. Verschillende partijen, zoals overheden, boeren en particulieren hebben een plan opgesteld om het landschap verder te ontwikkelen.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sloten en oevers, bermen, akkerranden, bos en erven in en rond het boerenlandschap.

Het landschap wordt beheerd door boeren, overheden en particulieren. Door bijvoorbeeld bermen of slootkanten minder vaak te maaien, krijgen kruiden de kans om te bloeien en kunnen insecten en kleine dieren overleven. Door dit ecologische beheer kan de natuur zich meer ontwikkelen. 

De gemeenten Stadskanaal en Aa en Hunze zijn al begonnen met proeven om te werken volgens ecologische principes. Met de betrokken partijen wordt getest hoe een ander beheer de biodiversiteit kan vergroten. Waterschap Hunze en Aa’s beheert zijn bermen en oevers al ecologisch.

De overhandiging van het rapport met
van links naar rechts gedeputeerde
Henk Jumelet van de provincie Drenthe,
programma-manager Peter Gelling en
gedeputeerde Johan Hamster
van de provincie Groningen. © Provincie Groningen

Meer informatie is te vinden bij de provincie Groningen: https://bit.ly/3QEoiyl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *