Groningen is de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen.

De winnaars nemen trots de trofee in ontvangst. © John Voermans
De winnaars nemen trots de trofee in ontvangst. © John Voermans

Groningen heeft de prijs ontvangen uit handen van Paulus Jansen (directeur Woonbond). Arnhem en Lelystad eindigden beide op de tweede plaats.

De Stookjerijk Trofee is onderdeel van het project Stookjerijk. Voor de prijsuitreiking zijn de prestatieafspraken van de veertig grootste gemeenten vergeleken op korte- en langetermijn-ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. Eerder wonnen Utrecht (2017), Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de Trofee.

Paulus Jansen namens de jury: “De Groningse prestatieafspraken stellen, dat de woningbouwcorporaties een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling Groningen Energieneutraal 2035. Daarvoor wordt in 2018 een masterplan opgesteld. Twee Groningse wijken (Paddepoel en Selwerd) worden grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken.”

Belangrijke rol

”Ook daar speelt de huursector een belangrijke rol en loopt Groningen voorop. Huurdersorganisaties hebben deelgenomen aan het opstellen van de prestatieafspraken, deze ook ondertekend en zo voor draagvlak gezorgd. Ook wordt de verbetering van de energetische kwaliteit van de Groningse huurvoorraad jaarlijks goed bijgehouden en aan de gemeenteraad gerapporteerd. De partijen werken nu aan een plan om op huurdaken massaal zonnepanelen te leggen. Groningen is met recht winnaar.”

Groningen reageert verheugd op de Stookjerijk Trofee. “We hebben al jarenlang een heel goede samenwerking met de Groningse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Deze trofee zien we als een prachtige beloning voor onze gezamenlijke inzet voor de energietransitie. De stad Groningen heeft namelijk een forse ambitie, we willen al in 2035 een CO2 neutrale stad zijn”, zegt Petra Hof, beleidsadviseur Energie gemeente Groningen.

Natuur en Milieufederaties

Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met de Woonbond. Het project is dit jaar in opdracht van het Platform Woningbouwcorporaties Nijmegen uitgevoerd en de trofee is uitgereikt tijdens het symposium ‘Bewonersenergie – Op zoek naar je rol in de energietransitie’.

Het project zorgt voor versnelling van energiebesparing in de sociale huursector en voor een betere samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen.

De huursector in Nederland heeft als doel om haar woningen op gemiddeld energielabel B te brengen, in 2035 aardgasvrij en in 2050 CO2 neutraal. Om daar te komen, moeten gezamenlijk nog veel stappen worden gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *