De Groninger wijken Paddepoel en Selwerd worden, als het aan het stadsbestuur ligt, aardgasvrije proeftuinen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 beginnen met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.

”We lopen met onze wijkenergieplannen hierin voorop. Door samenwerking met WarmteStad, buurtorganisaties en een toekomstige buurtwarmtecoöperatie streven wij in deze twee wijken naar minimaal duizend woningen die in 2022 los van het gas zijn”, zegt wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen.

In oktober wordt bekend of Groningen definitief een bedrag ontvangt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken deed begin dit jaar bij een bezoek aan het aardbevingsgebied al een toezegging over de deelname van de gemeente Groningen aan de proeftuinen. Het ministerie verdeelt de 90 miljoen euro over proeftuinen in twintig gemeenten. Ook in Ten Boer en Haren worden twee dorpen, Ten Post en Glimmen, aangedragen als proeftuinen.

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen praat met wijkbewoners over een van de grootste opgaven in stad en land: aardgasloos wonen. © Gemeente Groningen
Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen praat met wijkbewoners over een van de grootste opgaven in stad en land: aardgasloos wonen. © Gemeente Groningen

Gijsbertsen: ”Met een bijdrage van naar verwachting ongeveer 5 miljoen euro en de aanleg van het warmtenet, kunnen beide wijken sneller transformeren.” Behalve een warmtenet voor voornamelijk corporatiewoningen ontstaan er kansen voor particulieren en mensen met alleen een kookgas-aansluiting.

”Iedereen in deze proeftuinwijken moet mee kunnen doen, met of zonder eigen financiële middelen”, zegt Gijsbertsen. Hij denkt verder aan innovatieve ‘leaseconstructies’ waarbij tegen een vast tarief – hernieuwbare – warmte en koude wordt geleverd. Vanuit het klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, waarvan Diederik Samsom de trekker is, wordt ook gekeken naar gebouwgebonden financiering. Maar dit kan nog wel even duren. Wij gaan daar niet op wachten, wij willen vooruit.”

De keuze voor Paddepoel en Selwerd ligt, volgens Gijsbertsen, voor de hand vanwege de ontwikkelingen die daar al zijn. Zo legt WarmteStad er een warmtenet aan. In de wijk Selwerd wordt gewerkt aan een omvangrijke wijkvernieuwing waar de mogelijkheden voor de energietransitie deel van uitmaken.

In Paddepoel werken de Groninger energiecoöperatie Grunneger Power en Stichting Paddepoel Energie, een bewonersinitiatief dat de wijk Paddepoel duurzaam wil maken, samen met bewoners aan de opzet van een buurtwarmtecoöperatie.

Met buurtwarmte willen bewoners van ongeveer honderd huizen zelf warmte produceren en deze uitwisselen via een straatwarmtenet. Daarmee wordt warmteproductie en distributie niet meer alleen van grote partijen als Nuon, Eneco en WarmteStad, maar ook van buurtbewoners zelf.

”Dit is een doorbraak in de warmtewereld”, zegt Gijsbertsen. ”Groningen maakt hiermee forse stappen. We laten zien, dat we samen met de bewoners, de onderwijsinstellingen, het netwerkbedrijf en het bedrijfsleven, werken aan een grote verandering van ons op aardgas gebaseerde energiesysteem.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *