Burgemeester en wethouders van Groningen hebben het inrichtingsplan voor de Kattenbrug en omgeving vastgesteld. Over het Schuitendiep komt een vaste brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep. Verder worden de kades rond de brug deels verlaagd en komt er meer groen.

Bovendien komen er in de toekomst nieuwe bushaltes bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg en wordt de Sint Jansstraat aangepakt. Ook worden ter plaatse een aantal verkeersmaatregelen genomen. ”Dat is nodig om het mogelijk te maken, dat bussen en overig verkeer in de toekomst goed kunnen samengaan op de Diepenring”, aldus het college van b en w.

In de plannen rijden vanaf eind 2019 de (HOV-) bussen niet meer over de Grote Markt; ze nemen dan aan de oostkant van de binnenstad de route via de Diepenring. Een aantal maatregelen moet er voor zorgen, dat er voldoende doorstroming voor de bussen en het overige verkeer is.

Een impressie van de nieuwe Kattenbrug. © Gemeente Groningen
Een impressie van de nieuwe Kattenbrug. © Gemeente Groningen

Het meest in het oog springend voorstel is de nieuwe Kattenbrug. Deze is nu in een vaste variant uitgewerkt en in ontwerp gereed. De keuze voor deze variant levert een besparing op van ongeveer 9 ton. Behalve het plan voor de brug, doet het college van burgemeester en wethouders ook voorstellen voor de aanleg van bushaltes aan de Diepenring, bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg.

Ook wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen, zoals het instellen van een gedeeltelijke 30 km-zone, het weghalen van verkeerslichten op de Sint Jansbrug en het aanpassen van trottoirs. Hier komen rode en gele klinkers in plaats van de gebruikelijke grijze tegels. Op sommige stukken wordt ook het asfalt aangepakt. ”Dit zorgt er samen met de andere maatregelen voor dat weggebruikers dit deel beter herkennen als een gebied waar een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur”, aldus het voorstel.

Het college keurde verder een ontwerp voor de herinrichting van de Sint Jansstraat goed. De inrichting wordt afgestemd op voetgangers en fietsers en op de bereikbaarheid door auto’s van de nieuwe parkeergarage onder het Groninger forum.

Het college vraagt voor deze plannen een extra krediet van ongeveer anderhalf miljoen euro. De plannen worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Die spreekt zich daar waarschijnlijk nog voor de zomer over uit.

”Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, volgt het proces van vergunningaanvragen en -verlening voor de Kattenbrug. Begin volgend jaar wordt dan begonnen met de bouw van de brug en de aanpak van de kades; daarna volgen de bushaltes. Met de Sint Jansstraat wordt dit najaar al begonnen in verband met de ingebruikname van de parkeergarage onder het Groninger Forum eind dit jaar”, zegt een woordvoerster van de gemeente Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *