De stad Groningen en de woningcorporaties Lefier, Patrimonium, De Huismeesters, Wierden en Borgen en Nijestee maken een gezamenlijk plan voor beschermde vogels en vleermuizen in de stad.

Een zogenaamd Soorten Management Plan moet ervoor zorgen dat nest- en verblijfsplaatsen van beschermde vogels en vleermuizen niet verdwijnen en bouwplannen sneller tot stand komen.  Om dat te onderstrepen plaatsten wethouder Mattias Gijsbertsen en directeur De Boer van Lefier een nestkastje in de Irislaan.

Bij de start van het plan werd alvast een nestkastje geplaatst. © Henk Tammens
Bij de start van het plan werd alvast een nestkastje geplaatst. © Henk Tammens

Wanneer verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in de stad Groningen vernietigd worden bij sloop of renovatie, komen ze terug bij nieuwbouw die hiervoor in de plaats komt. Dat gaat ook gebeuren bij stadsuitbreiding, zodat er meer nieuwe nest- en verblijfsplekken voor beschermde diersoorten bijkomen.

In het Soorten Management Plan (SMP) staat welke beschermde diersoorten die nestelen in of aan gebouwen, de stad kent. ”Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, gierzwaluwen en mussen”, legt een woordvoerster van de gemeente Groningen uit. ”Het plan geeft een beeld van de aantallen en de verspreiding. Verder beschrijven de woningcorporaties in het plan hoe ze met deze soorten omgaan bij het onderhouden, verbeteren en slopen van hun panden.”

”Na goedkeuring van het SMP kan de provincie die toeziet op de Wet Natuurbescherming een eenmalige en stadsbrede ontheffing verlenen. Daarmee komt er meer zekerheid in het voortbestaan van verblijfsplaatsen van beschermde diersoorten in de stad. Ook neemt het werk uit handen voor woningcorporaties bij de vele sloop- en bouwplannen en bouwvergunningen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *