De provincie Groningen heeft Slochteren aangewezen als eerste proefgemeente waar kleine windmolens in het buitengebied geplaatst mogen worden. Een dergelijke windmolen moet binnen een zone van maximaal 25 meter rond een bouwperceel staan of onderdeel zijn van een lokaal energie-initiatief. De pilot moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen op deze locaties.

In de gemeente Slochteren gaat het om een EAZ-windmolen met een maximale ashoogte van 15 meter. De windmolen komt buiten het bouwperceel te staan bij een agrarisch ondernemer aan het Eemskanaal bij Overschild.

© Provincie Groningen
© Provincie Groningen

De provincie Groningen geeft in haar huidige beleid alleen maar toestemming voor het plaatsen van kleine windmolens in stedelijk gebied. Gedeputeerde Nienke Homan: ”Met deze pilot, en in de nabije toekomst mogelijk nog meer, kijken we hoe kleine windturbines in het buitengebied bevallen. We zullen de resultaten van deze pilot zeker meenemen in ons nieuwe beleid voor duurzame energie.”

De gemeente Slochteren is positief over het besluit van de provincie. Wethouder Jan-Jacob Boersma: ”We zien het belang om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. Deze pilot geeft ons de mogelijkheden hiervoor en sluit aan op ons beleid, dat wij met de gemeente Menterwolde hebben opgesteld.”

”Samen met lokale energiecoöperaties gaan we kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om de energietransitie vorm te geven. We zijn hierover al in gesprek. Ook als de gemeente Slochteren per 1 januari opgaat in de nieuwe gemeente Midden-Groningen is duurzame energie een belangrijk thema en gaan wij, waar mogelijk, gebruik maken van deze pilotstatus.”

Behalve de pilot met kleine windmolens rond een bouwperceel, biedt de provincie in deze pilot ook de mogelijkheid om windmolens tot maximaal vijftien meter te plaatsen in een park- of lijnopstelling. Dit moet dan gebeuren in samenwerking met een lokaal initiatief en staat onder begeleiding van de provincie. Behalve de gemeente Slochteren is er nog plek voor andere gemeenten om ook mee te doen als proefgemeente voor kleine windmolens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *