Het wegverkeerslawaai in de stad Groningen is de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen. In 2011 telde Groningen bijna vierduizend woningen met een hoge geluidbelasting van 65 dB of meer. Dat aantal is inmiddels ruim gehalveerd tot 1800 huizen.

Dat blijkt uit de nieuwe geluidkaarten van de gemeente. Op deze kaarten is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidbelasting is op de gevels van woningen. ”Voornaamste oorzaak van de daling is de ruime toepassing van stil asfalt”, zegt een woordvoerster van de gemeente Groningen.

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners moeten iedere vijf jaar geluidkaarten voor omgevingslawaai vaststellen. Die kaarten geven de geluidbelasting door wegverkeer, spoorwegen en industrie op gevels van woningen en andere objecten aan.

De nieuwe geluidkaarten zijn gebaseerd op de verkeerssituatie in 2016. Op de zogeheten verschilkaart 2011-2016 is met kleuren aangegeven waar en in welke mate het wegverkeerslawaai sinds 2011 is toe- of afgenomen.

”Op die verschilkaarten is het resultaat van de toepassing van stil asfalt goed te zien. Langs drukke stadswegen met dit asfalt zijn er vrijwel geen woningen meer met een geluidbelasting van 65 dB of meer. Ook het verkeerslawaai van de Oostelijke Ringweg is aanzienlijk afgenomen dankzij een nieuw wegdek van zeer stil asfalt”, legt de woordvoerster van de gemeente Groningen uit.

”Het aantal inwoners dat hinder ondervindt van wegverkeerslawaai is de afgelopen vijf jaar met een kwart afgenomen. Het aantal inwoners dat last heeft van een slaapverstoring door wegverkeerslawaai daalde met 20 procent.”

De geluidkaarten 2016 zijn te vinden op internet via deze link, waarbij per woning kan worden ingezoomd. Het college van burgemeester en wethouders zal op basis van de nieuwe geluidkaarten het bestaande actieplan wegverkeerslawaai actualiseren en een nieuw actieplan voorbereiden voor de periode 2018-2023. Dit nieuwe plan wordt begin 2018 ter inzage gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *