De provincie Groningen wil de verduurzaming van landbouw stimuleren; ze gaat daarom concreet aan de slag met ‘natuurinclusieve landbouw.’ Concreet komt dit er op neer dat de landbouw profiteert van de natuur en andersom. Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf hiervoor het startsein tijdens een bijeenkomst in Garmerwolde.

Volgens de gedeputeerde vindt de provincie het belangrijk om de krachten, de kennis en de initiatieven te bundelen. Met de betrokken partijen is dan ook afgesproken om de komende maanden gezamenlijk te komen tot een ‘Groningse aanpak.’

De deelnemers aan de bijeenkomst in Garmerwolde.
De deelnemers aan de bijeenkomst in Garmerwolde.

Professor Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, geeft aan dat natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw is, die de basis vormt voor een veerkrachtig voedselsysteem en daarvoor gebruik maakt van de natuur en biodiversiteit.

”Natuurinclusief produceren betekent ook een gezond economisch verdienmodel. Zonder gezond verdienmodel zal natuurinclusieve landbouw niet van de grond komen”, aldus Erisman. Als voorbeeld noemt hij een gezonde bodem. ”Een gezond bodemleven draagt bij aan vitale en weerbare planten waardoor er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Dat levert niet alleen winst op voor de boer, maar ook voor de natuur.”

Gedeputeerde Staghouwer: ”Het is van groot belang om op regionaal niveau tot maatregelen te komen die effect hebben. De biodiversiteit herstelt zich in natuurgebieden voorzichtig, maar in landbouwgebieden zien we dat die juist afneemt. Daar willen we gezamenlijk concreet wat aan gaan doen.”

Gedeputeerde Henk Staghouwer: ''Ik ben heel blij met de samenwerking.'' © Rien van Linthout
Gedeputeerde Henk Staghouwer: ”Ik ben heel blij met de samenwerking.” © Rien van Linthout

”Ik ben heel blij met de samenwerking waarmee we zijn begonnen”, zegt gedeputeerde Staghouwer. ”De gepresenteerde voorstellen worden de komende maanden verder uitgewerkt. In het najaar komen partijen weer bij elkaar om afspraken te maken over een meerjarige aanpak.”

Tijdens de bijeenkomst in Garmerwolde discussieerden de betrokken organisaties over een gezamenlijke aanpak voor natuurinclusieve landbouw in Groningen. Belangrijk uitgangspunt voor Groningen is, dat de aanpak aansluit bij de landbouwpraktijk. Het Louis Bolk Instituut en de Werkgroep Grauwe Kiekendief hebben een voorstel gepresenteerd om met goede praktijkvoorbeelden, experimenten en nieuwe kennis te komen tot aantrekkelijke businessmodellen voor de landbouw. Hiervoor worden verschillende maatregelen verkend.

De Rijksuniversiteit Groningen presenteerde bovendien een voorstel voor het oprichten van een bijzondere leerstoel Natuurinclusieve Landbouw. Volgens de RUG wordt op die manier een belangrijke bijdrage geleverd aan het gefundeerd onderbouwen van de effecten van maatregelen op landbouw en natuur.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *