Het enige Natura 2000-gebied in de provincie Groningen, Lieftinghsbroek, heeft een eigen beheersplan gekregen. In dat plan staat wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het karakteristieke blauwgrasland in Lieftinghsbroek en soorten als de gevlekte orchis, blauwe knoop, biezenknoppen en moerasviooltje er kunnen blijven groeien.

Het beheersplan is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Lieftinghsbroek is een van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland, die deel uitmaken van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Het is het enige Natura 2000-gebied dat volledig binnen de provincie Groningen ligt.

Het is ongeveer 20 hectare groot, eigendom van Natuurmonumenten en maakt deel uit van het Ruinen Aa-gebied in Oost-Groningen. Het gebied kent een rijke geschiedenis: de oudste vermelding van ‘erve Liefsting’ dateert uit 1474.

Het recente herstel van de waterhuishouding en de inrichting van de omgeving als natuurgebied zorgen ervoor dat het bos behouden blijft en zich verder kan ontwikkelen. ”Dat is niet alleen gunstig voor recreanten, maar ook voor de lokale ondernemers. Zo blijft het Lieftinghsbroek een prachtig, natuurlijk bos, dat als parel in de ketting van de Ruiten Aa ruimte biedt aan plant en dier”, zegt een woordvoerster van de provincie Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *