Woningstichting De Volmacht in Gieten krijgt van de provincie Drenthe een subsidie van 149.000 euro; dat geld is bestemd voor het inrichten van de ‘Wijk van de toekomst.’ Er komt een proef om in Gieten bijna driehonderd huizen levensloopbestendig en energieneutraal te maken.

Het gaat in dit plan om comfortabele woningen zonder energierekening waarbij de bewoner door zogenaamde zorg- en welzijnsarrangementen langer zelfstandig en betaalbaar actief kan blijven. Het gaat dus in eerste instantie om een proef, maar er wordt wel onderzocht hoe het breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen.

De ‘Wijk van de toekomst’ is een gebied bij het centrum van Gieten, in de gemeente Aa en Hunze, met 140 huurwoningen en appartementencomplexen van De Volmacht en verder circa honderd particuliere woningen.

In dit gebied staan nu nog niet-levensloopbestendige huizen en matig geïsoleerde woningen. Volgens een woordvoerder van de provincie Drenthe legt het project een goede basis voor verduurzaming van deze huizen en maakt langer thuis wonen betaalbaar, ook bij een groeiende zorgbehoefte.

Gedeputeerde Stelpstra: ''Niets doen is geen optie. Proeftuin voor andere innovatieve oplossingen. © Provincie Drenthe
Gedeputeerde Stelpstra: ”Niets doen is geen optie. Proeftuin voor andere innovatieve oplossingen. © Provincie Drenthe

De Volmacht gebruikt de subsidie voor het voorbereiden van de ‘Wijk van de toekomst.’ Er komt een aanpak voor het opzetten van een samenwerkingsorganisatie tussen verschillende partijen uit bouw, zorg en welzijn, natuur en milieu en de overheid. Voor de gezamenlijke organisaties is het gebied een ‘proeftuin’ waarin concrete, haalbare, concepten ontwikkeld worden voor toekomstbestendige woonsituaties.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ”Door integrale concepten te ontwikkelen wordt de kans op desinvesteringen aanzienlijk verkleind. Niets doen is geen optie. Woningen worden dan onverhuurbaar en overkoopbaar, met leegstand en verpaupering tot gevolg. Dat komt de leefbaarheid natuurlijk niet ten goede. De uitvoering van dit proeftuingebied moet model komen te staan voor andere innovatieve oplossingen.”

De gedeputeerde gaf bij RTV Drenthe een toelichting op de plannen.

De ‘subsidierelatie’ met woningstichting De Volmacht in Gieten wordt aangegaan voor de periode tot en met december 2019. Het geld komt uit de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe. Daarin is de provincie Drenthe met meer dan tachtig partners op weg naar een energieneutraal Drenthe.

   ♥ Ook met een beperking kun je onbeperkt gelukkig zijn. (Bron: dagelijksegedachte.net)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *