In de regio Oost-Groningen zijn afgelopen jaar met 1,8 miljoen euro subsidie vijftig projecten gehonoreerd. Deze zorgden voor een totale investering van 7 miljoen euro. Het gaat om subsidie uit het Europese Leaderprogramma om in Oost-Groningen de samenwerking te versterken op de terreinen economie, sociale cohesie (oftewel de leefbaarheid) en toerisme.

In de Leader subsidiepot voor Oost-Groningen zit nu nog zo’n acht miljoen euro. ”Dit bedrag kan tot en met 2020 worden aangevraagd”, legt een woordvoerster van de provincie Groningen uit.

De projecten die door Leader Oost-Groningen worden gesubsidieerd, zijn zeer gevarieerd, zo blijkt uit de aanvragen van 2016. Een kleine greep:

– Realisatie Dinopark Tennax in Wedde;

– Doorontwikkelen van bestaande onderneming KadoHut in Winschoten;

– Restauratie en herbestemming karakteristieke Oldambtsterboerderij in Pekela;

– Beleefpad Smeerling (met voorzieningen voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking);

– Herbestemming monument van gemaal tot vakantiewoning in Oostwold;

– Realisatie multifunctioneel centrum in De Meet in Bellingwolde.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een commissie LAG (Leader actiegroep); deze bestaat uit bestuurders van de betrokken gemeenten en mensen uit maatschappelijke organisaties die in het gebied wonen.

Ook voor 2017 zijn er weer beoordelingsrondes en kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. De eerstvolgende beoordelingsronde is eind maart. Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk 24 februari binnen zijn.

Meer informatie over projecten en het aanvraagproces is te vinden op leaderoostgroningen.nl .

♥ Niets achtervolgt ons meer dan de dingen die we niet uitspreken. (G. van het Slot-Boonen) Bron: dagelijksegedachte.net

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *