De provincie Groningen trekt het beroep in dat zij had ingesteld tegen de aanleg van zonnepark Alberdaheerd in Marum. Het zonnepark voldeed niet aan de Omgevingsverordening, maar de provincie zet ook extra in op het versnellen van de overgang naar het gebruik van duurzame energie.

”In goed overleg hebben de provincie en de gemeente Marum nu een aantal voorwaarden afgesproken, zodat het zonnepark er nu toch kan komen”, zegt een woordvoerster van de provincie.

Het bedrijf Solarfields wil op de locatie, grenzend aan de geplande nieuwbouwwijk Alberdaheerd ten zuidoosten van Marum, een zonnepark aanleggen van bijna 8 hectare. Volgens de initiatiefnemers kan het zonnepark ongeveer een op de drie inwoners van Marum van stroom voorzien.

Het voorstel voor de aanleg van een zonnepark aan de Alberdaheerd voldeed in eerste instantie niet aan de nieuwe Omgevingsverordening. Een van de voorwaarden is nu, dat de gemeente Marum binnen afzienbare tijd toezegt de woningbouwplannen aan de noordzijde van de Alberdaheerd formeel te maken door deze te verwerken in het bestemmingsplan.

”Daarmee sluit het zonnepark in de toekomst in ieder geval aan op het stedelijk gebied en voldoet daarmee aan de Omgevingsverordening. Een andere voorwaarde is dat de gemeente Marum, samen met Solarfields en de provincie Groningen, een plan uitwerkt hoe het zonnepark zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving”, zegt de woordvoerster van de provincie. ”Daarbij moet bovendien rekening gehouden worden met het kenmerkende coulisselandschap.”

♥ Uiteindelijk gaat het niet om wat je meemaakt, maar om hoe je er mee omgaat. (Hank Heijn) Bron: dagelijksegedachte.net

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *