Steeds meer boeren stappen over op biologische productie. Ook de provincie Groningen stimuleert deze ontwikkeling op verschillende manieren. Boeren die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw, krijgen ondersteuning en dat geldt zowel voor de akkerbouwers als de melkveehouders.

De provincie Groningen houdt bovendien geregeld informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken met boeren die belangstelling hebben voor biologische landbouw. Ook wordt een cursus aangeboden om mensen voor te bereiden de overstap naar biologisch te maken.

”We streven er als provincie naar om de reguliere landbouw in Groningen verder te verduurzamen; we hebben daarbij oog voor zaken als dierenwelzijn. natuur en landschap en het vergroten van de biodiversiteit”, zegt een woordvoerster van de provincie Groningen.

”Uit het aantal geïnteresseerden blijkt dat er veel animo is voor biologisch ondernemen. Inmiddels zijn er al meer dan vijftien zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd; twintig boeren deden mee aan de cursus. In het groeiseizoen dit jaar begint een nieuwe cursusronde. Belangstellenden kunnen zich hiervoor nog aanmelden via de website van de provincie Groningen.”

Teneinde nog meer mensen te bereiken, staat de provincie Groningen bovendien met een stand op de jaarlijkse Biobeurs. Deze beurs is op 18 en 19 januari in de IJsselhallen in Zwolle met als thema ‘Groen bloeit.’ Bezoekers krijgen er informatie over biologische landbouw en wat het inhoudt om de overstap te maken.

”Ook het agrarisch onderwijs toont interesse in biologische landbouw. Zo is er een enthousiaste groep studenten van ROC Terra en hun docent; zij bezoeken op uitnodiging van de provincie de Biobeurs.”

Gedeputeerde Henk Staghouwer: ''We willen de agrarische ondernemers graag helpen.'' © Rien van Linthout
Gedeputeerde Henk Staghouwer: ”We willen de agrarische ondernemers graag helpen.” © Rien van Linthout

Al met al zet de provincie steeds meer stappen die ertoe moeten leiden dat in de provincie Groningen meer hectares biologische landbouw komen. ”De afzetmarkt voor biologische producten groeit”, zegt landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer.

”De provincie wil agrarische ondernemers graag helpen om de overstap te maken. We merken dat er veel belangstelling is. Als wij een rol kunnen spelen om het beslissende stapje te maken, dan doen we dat graag.”

♥ Je bent nooit te oud om een ander doel te stellen of een nieuwe droom te dromen. (C.S. Lewis) Bron: dagelijksegedachte.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *