De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest verbeteren dit jaar de westoever van het Noord-Willemskanaal. Het gaat om het deel tussen de bruggen Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerweg. De provincie vervangt de verouderde beschoeiing en verhoogt waar nodig – in opdracht van het waterschap – de kades.

Om belangstellenden over deze plannen te informeren houden de provincie en het waterschap donderdag 19 januari een inloopbijeenkomst. Deze is tussen 17.00 en 20.00 uur in het Hampshire hotel -Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen vrij binnenlopen. Medewerkers van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zijn aanwezig voor het geven van informatie en beantwoorden vragen.

De westoever van het Noord-Willemskanaal. © Provincie Groningen
De westoever van het Noord-Willemskanaal. © Provincie Groningen

”De provincie is als beheerder van de vaarweg verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing langs het Noord-Willemskanaal”, legt een woordvoerster uit. ”Het vervangen van de verouderde beschoeiing – over een lengte van ongeveer drie kilometer- moet eind dit jaar klaar zijn. De totale projectkosten worden geschat op € 3.000.000,00.”

”Het waterschap  is verantwoordelijk voor veilige kades. Het verbeteren van de kades is nodig om ook bij extreem weer in de toekomst het water goed tegen te houden en zo het risico op overstromingen te verkleinen. Twee jaar geleden heeft het waterschap de kades in de stad Groningen beoordeeld; daaruit is gebleken dat 22,5 kilometer van de kades nu niet voldoet aan de veiligheidseisen.”

Het Noord-Willemskanaal is de eerste kade in de stad die aangepakt wordt. De kade moet op plekken bijvoorbeeld hoger of breder gemaakt worden. Het bestuur van Noorderzijlvest heeft hiervoor € 2.115.000 beschikbaar gesteld.

 ♥ Over elke berg leidt een pad, hoewel niet altijd zichtbaar vanuit het dal. (Theodore Roethke) Bron: dagelijksegedachte.net

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *