Op 21 december is de inschrijftermijn voor het indienen van voorlopige aanvragen voor de regeling ‘Snel internet in Groningen’ gesloten. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan: zeven partijen schreven zich in voor de aansluiting van delen of de gehele provincie Groningen.

De inschrijvingen komen van diverse bedrijven en bewonerscoöperaties. ”Het aantal inschrijvingen, en de kwaliteit daarvan, toont aan, dat we met deze regeling de goede weg zijn ingeslagen. Het is een belangrijke stap in de richting van snel internet voor alle Groningers”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns; hij is verantwoordelijk voor de regeling.

Gedeputeerde Brouns: ''Belangrijke stap.'' © Ronald Zijlstra
Gedeputeerde Brouns: ”Belangrijke stap.” © Ronald Zijlstra

Bestuurslid Marco Smit van de Economic Board Groningen is eveneens blij met het aantal inschrijvingen: ”Snel internet is een basisbehoefte voor nieuwe en bestaande ondernemers, ongeacht de sector of de grootte van het bedrijf. Het is voor hen van het allergrootste belang dat deze regeling slaagt. Er moet zo snel mogelijk worden begonnen met de aanleg van breedband internet op het platteland, te beginnen in het aardbevingsgebied.”

Marijke van Beek, voorzitter van de stuurgroep breedband Noord-Groningen, is blij dat door het brede spectrum van inschrijvers de subsidieregeling breedband niet alleen in het aardbevingsgebied, maar in alle buitengebieden van de hele provincie binnen bereik is.

De ingediende aanvragen worden op korte termijn gepubliceerd op de provinciale website over de regeling.

De komende zes weken krijgen bestaande marktpartijen gelegenheid om aan te tonen, dat zij in de gebieden die aangegeven zijn in de aanvragen, op eigen kosten een netwerk voor snel internet aan gaan leggen.

Als deze periode voorbij is, wordt de balans opgemaakt welke adressen definitief in aanmerking komen voor de provinciale regeling. Hierna kunnen de partijen die een voorlopige aanvraag hebben ingediend hun voorstellen verder uitwerken naar een definitieve aanvraag.

glasDe verwachting is dat voor de zomer van 2017 bekend is welke partijen geld krijgen om een netwerk voor snel internet aan te leggen.

In de twee opeenvolgende jaren worden de netwerken aangelegd en komt voor iedereen snel internet beschikbaar.

Gedeputeerde Brouns: ”Het is misschien erg ambitieus, maar ik ben ervan overtuigd dat deze deadlines gehaald worden.”

♥ Problemen los je op door je geest te laten spelen. (Bill Watterson) Bron: dagelijksegedachte.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *