Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen in 2017 24 miljoen euro beschikbaar voor de exploitatie van het openbaar bus- en treinvervoer. Bovendien komt vijf miljoen euro beschikbaar voor diverse infrastructurele projecten en één miljoen gaat naar projecten in het kader van gedrag en educatie.

Gedeputeerde Henk Brink: ”We hebben met de Drentse gemeenten nieuwe plannen voor een veilig en bereikbaar Drenthe  vastgesteld.”

De Drentse gedeputeerde Henk Brink: nieuwe plannen voor veilig en bereikbaar Drenthe © Provincie Drenthe
De Drentse gedeputeerde Henk Brink: nieuwe plannen voor veilig en bereikbaar Drenthe © Provincie Drenthe

”Behalve de exploitatie van het openbaar vervoer, met onder andere het busvervoer en de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle, gaat het over projecten waarmee we wegen, fietspaden en kruispunten opnieuw inrichten. Deze projecten, die voor 2017 op het programma staan, zijn concrete maatregelen waar veel mensen baat bij hebben.”

Er gaan vele miljoenen naar de exploitatie van het OV
Er gaan vele miljoenen naar de exploitatie van het OV

De provincie levert onder meer een bijdrage aan gemeentelijke projecten, zoals een fietspad langs de Europaweg-Zuid in Assen, de herinrichting van de Havenstraat in Erica, het verbeteren van de fietsenstalling bij de carpoolplaats in Peize  en het realiseren van een veilige oversteek in de Legroweg in Eelde, ter hoogte van het Terra College en de sportvelden.

Verder investeert de provincie onder andere in een rotonde in de N855 bij Dwingeloo en in het verkeersplein in Gieten met korte-termijnmaatregelen. Verkeersgebruikers gaven voor de doorstroming van het verkeer bij Gieten onlangs een aantal suggesties. Binnenkort maakt de provincie bekend welke maatregelen uitgevoerd worden. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor pilots met publiek vervoer in Assen, Hoogeveen en Meppel.

Behalve de investering in de infrastructuur, stellen Gedeputeerde Staten een miljoen euro beschikbaar voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe. Dat wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Het programma is er op gericht om met maatregelen die het gedrag beïnvloeden, de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

♥ Dans in de regen. Het leven is te kort om alleen van de mooie dagen te genieten. (Bron: dagelijksegedachte.net)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *