De provincie Groningen brengt de effecten van milieubeleid beter in kaart en in de Eemsdelta wordt extra gelet op de balans tussen economie en milieu. Ook worden milieuklachten sneller behandeld en kunnen bewoners met een speciale geur-app direct melding maken van geurhinder.

Deze maatregelen staan in het Milieuplan 2017-2020 van de provincie Groningen. In het plan werkt de provincie vooral aan een goede milieukwaliteit voor bewoners. In de Eemsdelta komen specifieke normen voor geluid- en geurhinder in verband met de snel groeiende bedrijvigheid in dat gebied.

Over de normen zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl, havenbedrijf GSP en de industrie. De normen zijn vastgelegd in de Structuurvisie. Het is de bedoeling dat de provincie Groningen de milieubelasting in de Eemsdelta monitort; dat gebeurt samen met deze partijen en natuur- en milieuorganisaties.

Ook gaat de provincie, samen met de nieuw te vormen fusiegemeenten, werken aan milieubeleid op maat. De omgevingswet die in 2019 in werking treedt, biedt daarvoor extra ruimte.

Gedeputeerde Nienke Homan: ''Milieubeleid aanpassen aan lokale situatie.'' © Provincie Groningen
Gedeputeerde Nienke Homan: ”Milieubeleid aanpassen aan lokale situatie.” © Provincie Groningen

Gedeputeerde Nienke Homan: ”We willen het milieubeleid graag kunnen aanpassen aan de lokale situatie. Deze is in de Eemsdelta anders dan in bijvoorbeeld het Westerkwartier. We willen de Groninger gemeenten daarbij ondersteunen bij de uitwerking van het combineren van vergunning-, toezicht- en handhavingsinstrumenten met de nieuwe omgevingswet.”

Het is de bedoeling, dat de provincie de komende jaren de nadruk legt op het verminderen van bedrijfsafval en de overgang naar een circulaire economie. Achterliggende gedachte hiervan is dat afval steeds meer wordt hergebruikt in de economie en daarmee geen afval meer is. Hergebruik en opwaardering van afval tot nieuwe grondstoffen en producten staan centraal.

Het verminderen van afval is een belangrijk speerpunt.
Het verminderen van afval is een belangrijk speerpunt.

Het milieuplan is een uitvoeringsplan van de provinciale Omgevingsvisie voor het onderdeel milieu. In het plan staan de acties en maatregelen die moeten zorgen voor de resultaten die de provincie in de Omgevingsvisie voor ogen heeft. Het is de opvolger van het Integraal Milieubeleidsplan en de strategie Gezondheid en Milieu die dit jaar aan het eind van de looptijd zijn gekomen.

♥ Rijk zijn is bezitten wat niet te koop is. (Bron: dagelijksegedachte.net)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *