De Verenigde Naties stelden op 25 september 2015 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vast: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze worden wereldwijd gezien als de belangrijkste beleidsthema’s voor de komende vijftien jaar. In Nederland gaat het op vele terreinen goed, maar er zijn, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, ook ‘zorgpunten.’

Vooral als het gaat om klimaatbescherming, hernieuwbare energie en economische en sociale ongelijkheid valt er in Nederland veel te winnen. Nederland stoot nog relatief veel broeikasgassen per inwoner uit en stond daardoor op plaats 25 in de EU-ranglijst in 2014.

Ook gebruikt Nederland nog steeds zeer weinig hernieuwbare energie: in 2015 slechts 5,9 procent van de totale energieconsumptie. Daarmee staat Nederland op de 26ste plaats van de 28 landen binnen de Europese Unie.

Verder is de gezonde levensverwachting van Nederlandse vrouwen relatief laag in de EU, op de 20ste plek van de 28 landen in 2014. Nederlandse mannen staan nog in de middenmoot. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, zet de Suistainable Development Goals in perspectief. (Bron: CBS).

Het CBS geeft met de publicatie van dit ‘ranglijstje’  voor de eerste keer een globaal beeld van Nederland. Aanleiding voor deze inventarisatie – die zich beperkt tot EU-landen – is de VN-publicatie van een lijst met voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDG’s te monitoren. Op dit moment is voor Nederland nog maar een derde van de SDG-doelindicatoren direct meetbaar.

Bovendien zijn enkele aanvullende en alternatieve indicatoren toegepast. Veel SDG-indicatoren moeten nog ontwikkeld worden. Volgens het CBS ligt er dus nog een grote opgave. ”Voor veel (sub-) doelen ontbreken nog nationale ambities en doelstellingen die mede zullen bepalen welke indicatoren als eerste ontwikkeld worden.”

 ♥ Wanneer ons één ding ontbreekt, mag dat ons er niet van weerhouden met volle teugen te genieten van al het andere. (Jane Austen) Bron: dagelijksegedachte.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *