Amathusia

'Schoonheid is wat je geest ervan maakt' (David Hume)
 • scissors
  maart 30th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Langs de toekomstige rondweg van Aduard is een nieuw stukje natuur aangelegd voor (poel-) kikkers. Om het voor deze diersoort extra aantrekkelijk te maken, is er een groot aantal boomstobben, oftewel restanten van gekapte bomen, neergelegd. 

  Ze zijn afkomstig uit de bermen van de E.H. Woltersweg bij Aduard; de bomen zijn daar gekapt vanwege de aanleg van de nieuwe rondweg en het fietspad. De nieuwe weg loopt straks langs het Van Starkenborghkanaal en het Aduarderdiep.

  De boomstobben langs de nieuwe rondweg in Aduard. © Provincie Groningen

  De boomstobben langs de nieuwe rondweg in Aduard. © Provincie Groningen

  Bij Aduard komt de nieuwe rondweg door een slipdepot van de provincie te liggen. Dit is een open plek in het landschap waar slib wordt verzameld. ”Uit onderzoek blijkt dat dit slibdepot de perfecte omgeving is voor de poelkikker om de winter door te brengen”, legt een woordvoerster van de provincie Groningen uit.

  ”In dit gebied leven veel poelkikkers. Door het aanleggen van dit nieuwe stuk natuur vergroten we op deze plek weer hun leefgebied, om zo de kikkers te beschermen.”

  Op de plek van het oude slibdepot is inmiddels slibgrond, dood hout en een groot aantal boomstobben neergelegd. ”Een boomstobbe is de ideale plek voor poelkikkers om in te schuilen en te overwinteren. Het nieuwe terrein wordt nog afgeschermd met een faunascherm, zodat de kikkers niet het werkterrein van de rondweg op kunnen.”

  Vaak worden boomstobben tot kleine houtsnippers vermalen of naar de stort gebracht. ”Door ze langs de toekomstige rondweg te leggen, krijgen ze een slimme, nieuwe bestemming en is er minder afval. De provincie Groningen zoekt continu naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om infrastructuur en het onderhoud ervan groener en slimmer te maken”, aldus de woordvoerster van de provincie Groningen.

  ♥ Als je mensen gelijk wilt behandelen, moet je dat op verschillende manieren doen. (E. Lok-Gerritsen) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , ,
 • scissors
  maart 29th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Media, Sociaal, Werk

  De provincie Groningen stelt 25.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het project ‘Bioconserven.’ Ze wil daarmee de teelt van biologische groenten in Noord-Nederland een impuls geven.

  Volgens een woordvoerder van de provincie Groningen biedt de biologische markt steeds meer afzetmogelijkheden. ”Het wordt daardoor voor boeren aantrekkelijker om de stap te maken naar biologische productie. Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, hopen we als provincie dat nóg meer boeren de overstap maken naar biologisch.”

  Afgelopen seizoen zijn telers geïnformeerd over de perspectieven van gewassen die ze ook kunnen verbouwen, zoals rode bieten, courgettes, suikermais, sperziebonen, doperwten, pompoen en spinazie. Gezien de groeiende belangstelling bij telers is besloten om het project Bioconserven in 2017 voort te zetten.

  Het project Bioconserven is een samenwerking tussen kennisbedrijf Delphy, groenteverwerker Laarakkers Bio, proefboerderij SPNA en enkele biologische akkerbouwers. Behalve de bijdrage van de provincie Groningen, dragen ook de provincie Friesland, de Rabobank, Laarakker Bio, SPNA, Delphy en de deelnemende akkerbouwers financieel bij aan het project.

  Op verschillende proefboerderijen in Groningen worden biologische gewassen geteeld en gedemonstreerd. De Kollumerwaard in Munnekezijl verbouwt al langer biologische groenten. Het aantal gewassen wordt daar nu uitgebreid.

  Dit jaar gaat ook proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta zich toeleggen op de teelt van biologische groenten. Het bedrijf loopt daarmee vooruit op het omschakelingsproces waar Ebelsheerd in samenwerking met meerdere boeren inmiddels mee bezig is.

  Komend jaar wordt ingezet op het begeleiden van de boeren die doorgaan met bioconserven, zodat de voordelen van deze teelten nog scherper in beeld komen. Open dagen en demonstraties moeten bovendien zorgen voor meer bekendheid over de mogelijkheden van biologische landbouw.

  ♥ Ren als je kan, wandel als je wilt, kruip als je niet anders kan, maar geef in elk geval nooit op. (Dean Karnazes) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  maart 24th, 2017Geert WilkensJuridisch, Sociaal, Werk

  Er komen meer controles op loslopende honden in het Lauwersmeergebied. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de politie en de toezichthouders van de provincie Groningen hebben dat afgesproken.

  Betrokken partijen hadden zondag 19 maart een gezamenlijke handhavingsactie rond het Lauwersmeer. Er werden toen drie bekeuringen uitgedeeld aan baasjes die hun hond niet aan de riem hadden of in een gebied liepen met de hond waar dat niet mocht. De boete voor zo’n overtreding bedraagt 90 euro. honden

  ”Loslopende honden in kwetsbare natuurgebieden zorgen voor verstoring van reeën, konijnen. hazen, hagedissen en broedende vogels. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Het is dan voor jagende vogels en andere dieren eenvoudig om de eieren of de kuikens te roven”, legt een woordvoerster van de provincie Groningen uit.

  ”In het voorjaar is de broedtijd de meest kwetsbare periode. Dan is het nóg belangrijker om honden aan de lijn te houden. Dat gebeurt niet altijd. Boswachters vinden nog steeds aangevallen reeën in natuurgebieden. Veel reeën overleven een aanval van een hond niet.”

  In het Lauwersmeergebied staat op de toegangsborden vermeld waar je wel en niet mag komen met een (aangelijnde) hond.

  ♥ Een goed gesprek is als kunst; het stimuleert je verbeelding. (Bron: dagelijksegedachte.net)
  Tags: , , , ,
 • scissors
  maart 20th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Media, muziek, Sociaal, Werk

  De provincie Groningen gaat de komende weken in gesprek met haar inwoners om nieuw beleid voor duurzame energie te vormen. De bijeenkomsten zijn verspreid door de provincie. Ook de gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk zijn hierbij aanwezig.

  Ze horen graag de mening van de Groningers over hoe het nieuwe energiebeleid vanaf 2020 er voor moet zorgen dat in 2035 60 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 100 procent duurzame energie gebruikt.

  De Groningers kunnen ideeën aanleveren voor duurzame energie en de invulling daarvan. © Provincie Groningen

  De Groningers kunnen ideeën aanleveren voor duurzame energie en de invulling daarvan. © Provincie Groningen

  Behalve energiebesparing zijn alle vormen van duurzame energie nodig om dat te bereiken: biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Dat gaat ook iets betekenen voor het Groninger landschap.

  Onder welke voorwaarden kan dat een plek krijgen in het landschap, hoe kijken de Groningers naar de verdeling van de lusten en de lasten en wat zijn de ideeën hierover van de inwoners? De Groningers kunnen dat vertellen op een van de bijeenkomsten.

  De bewonersbijeenkomsten beginnen allemaal om 19.30 uur. Per avond kunnen maximaal 35 deelnemers aanwezig zijn, zodat er zorgvuldig actief met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Aanmelden kan op www.provinciegroningen.nl/duurzameenergie .

  ♥ De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen. (Eleanor Roosevelt) Bron: dagelijksegedachte.net

   

  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  maart 14th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Woningstichting De Volmacht in Gieten krijgt van de provincie Drenthe een subsidie van 149.000 euro; dat geld is bestemd voor het inrichten van de ‘Wijk van de toekomst.’ Er komt een proef om in Gieten bijna driehonderd huizen levensloopbestendig en energieneutraal te maken.

  Het gaat in dit plan om comfortabele woningen zonder energierekening waarbij de bewoner door zogenaamde zorg- en welzijnsarrangementen langer zelfstandig en betaalbaar actief kan blijven. Het gaat dus in eerste instantie om een proef, maar er wordt wel onderzocht hoe het breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen.

  De ‘Wijk van de toekomst’ is een gebied bij het centrum van Gieten, in de gemeente Aa en Hunze, met 140 huurwoningen en appartementencomplexen van De Volmacht en verder circa honderd particuliere woningen.

  In dit gebied staan nu nog niet-levensloopbestendige huizen en matig geïsoleerde woningen. Volgens een woordvoerder van de provincie Drenthe legt het project een goede basis voor verduurzaming van deze huizen en maakt langer thuis wonen betaalbaar, ook bij een groeiende zorgbehoefte.

  Gedeputeerde Stelpstra: ''Niets doen is geen optie. Proeftuin voor andere innovatieve oplossingen. © Provincie Drenthe

  Gedeputeerde Stelpstra: ”Niets doen is geen optie. Proeftuin voor andere innovatieve oplossingen. © Provincie Drenthe

  De Volmacht gebruikt de subsidie voor het voorbereiden van de ‘Wijk van de toekomst.’ Er komt een aanpak voor het opzetten van een samenwerkingsorganisatie tussen verschillende partijen uit bouw, zorg en welzijn, natuur en milieu en de overheid. Voor de gezamenlijke organisaties is het gebied een ‘proeftuin’ waarin concrete, haalbare, concepten ontwikkeld worden voor toekomstbestendige woonsituaties.

  Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ”Door integrale concepten te ontwikkelen wordt de kans op desinvesteringen aanzienlijk verkleind. Niets doen is geen optie. Woningen worden dan onverhuurbaar en overkoopbaar, met leegstand en verpaupering tot gevolg. Dat komt de leefbaarheid natuurlijk niet ten goede. De uitvoering van dit proeftuingebied moet model komen te staan voor andere innovatieve oplossingen.”

  De gedeputeerde gaf bij RTV Drenthe een toelichting op de plannen.

  De ‘subsidierelatie’ met woningstichting De Volmacht in Gieten wordt aangegaan voor de periode tot en met december 2019. Het geld komt uit de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe. Daarin is de provincie Drenthe met meer dan tachtig partners op weg naar een energieneutraal Drenthe.

     ♥ Ook met een beperking kun je onbeperkt gelukkig zijn. (Bron: dagelijksegedachte.net)

   

  Tags: , , , , , , , ,
 • scissors
  maart 14th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  De provincie Groningen bewijst dat haar ambitieuze plannen niet bij alleen plannen blijven. Uit de Energiemonitor over 2015 blijkt, dat het aandeel hernieuwbare energie 15,9 procent is. En dat is niet alleen fors hoger dan het landelijke aandeel van 5,8 procent, maar bovendien al op het niveau van de landelijke doelstellingen van 16 procent voor 2023.

  ”De provincie Groningen loopt hiermee voorop in de ambitie om in 2050 100 procent duurzame energie op te wekken. Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen in 2020 naar 33 procent”, zegt een woordvoerster van de provincie.

  Vooral zonne-energie groeit het hardst in de provincie. © Provincie Groningen

  Vooral zonne-energie groeit het hardst in de provincie. © Provincie Groningen

  De meeste energie in de provincie Groningen wordt gebruikt door bedrijven en instellingen. In vergelijking met 2014 is het gebruik van deze groep licht gestegen, maar nog altijd lager dan dat van 2013. Hetzelfde geldt voor huishoudens. Deze groep is verantwoordelijk voor een kwart van het energieverbruik en heeft 2 procent meer energie gebruikt ten opzichte van 2014, maar nog altijd aanzienlijk minder dan in 2013. Het grootste deel van de hernieuwbare energie is afkomstig uit biomassa, 62 procent, en windenergie: 31 procent. Relatief gezien groeit zonne-energie echter het hardst.

  Gedeputeerde Nienke Homan: ”Wij bewijzen als duurzame energieregio dat het wel kan: de energietransitie versnellen. Ik verwacht dan ook, dat het nieuwe kabinet met ons mee gaat werken om de volgende stap te zetten.”

  Meer over de ambitieuze plannen op de site van de provincie Groningen.

  ♥ Je zult nooit tijd vinden voor iets. Als je tijd wilt, moet je tijd maken. (Charles Buxton) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  maart 10th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  Meer dan twaalfduizend fietsers raken jaarlijks ernstig gewond. Bij bijna de helft van deze ongelukken speelt een rol hoe de weg is aangelegd. Paaltjes, stoepranden of tramrails kunnen fietspaden en wegen onveiliger maken. Daarom gebruikt de ANWB nu een nieuwe methode om de veiligheid van fietspaden te verbeteren.

  Deze nieuwe methode, CycleRAP, geeft informatie over de wegen en fietspaden waar een verhoogd risico is op een fietsongeluk. Wegen en fietspaden kunnen scores krijgen van één tot vijf sterren. ”Met deze inzichten kunnen gemeenten en provincies de weg of het fietspad veiliger maken”, zegt een woordvoerster van de ANWB.

  Niet alle fietspaden zijn veilig, zoals deze. De ANWB helpt wegbeheerders om knelpunten in kaart te brengen. © Archieffoto Marketing Drenthe

  Niet alle fietspaden zijn veilig, zoals deze. De ANWB helpt wegbeheerders om knelpunten in kaart te brengen. © Archieffoto Marketing Drenthe

  ”Op die manier kan geld om de verkeersveiligheid te verbeteren, effectiever worden ingezet en kunnen ongelukken worden voorkomen.”

  Komend half jaar worden ruim 1100 kilometer fietspaden en wegen van sterrenscores voorzien. De provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en het Waterschap Rivierenland gaan als een van de eerste aan de slag met CycleRAP.

  Dat gebeurt aan de hand van analyse van foto’s. ”Op die manier wordt duidelijk wat de gevaarlijke punten zijn en of er obstakels zijn waar fietsers rekening mee moeten houden. De gemeente Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn eerder gestart met pilots. We verwachten dat andere overheden dit voorbeeld volgen”, aldus de ANWB.

  De Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in opdracht van de ANWB onderzocht welke aspecten een rol spelen bij fietsongelukken in Nederland. Meer informatie is te lezen op www.anwb.nl/veiligefietspaden .

  ♥ De meesten van ons zijn doof geworden voor hun eigen lichaam; dat is waarom ze uit evenwicht zijn.  (Terri Guillements) Bron: Dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , , ,
 • scissors
  maart 7th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Sociaal, Werk

  De provincies Groningen, Drenthe en Friesland stappen samen in het project ‘Bodemgezondheid in de landbouw.’ Aanleiding is het feit, dat de kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en vooral ook houden, op dit moment nog in de kinderschoenen staat.

  De drie provincies zijn van mening, dat een gezonde bodem noodzakelijk is om duurzaam en veilig voedsel te produceren. Dankzij het onderzoek wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf bestrijden met chemische middelen.

  Volgens de initiatiefnemers is een gezonde bodem vooral ook een duurzame bodem. Een gezonde bodem kan zich beter aanpassen aan effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt ze bij aan een betere kwaliteit van het grondwater.

  Voor landbouwers betekent een gezonde bodem ook een stevige kostenbesparing; zij hebben minder bestrijdingsmiddelen nodig en hun opbrengst blijft op de langere termijn op peil of wordt zelfs verhoogd.

  Nienke Homan: ''Met dit project valt nog veel winst te halen.'' © Provincie Groningen

  Nienke Homan: ”Met dit project valt nog veel winst te halen.” © Provincie Groningen

  Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen: ”Wij verwachten, dat er nog veel winst valt te halen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem door dit project en dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is.”

  In het project wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid benut en vergroot kan worden en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven, worden de percelen van de landbouwers die aan het project meedoen, geanalyseerd.

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ”De kern van het project is om de bodem beter te verzorgen. Net als bij een mens: gezonder eten en meer bewegen zorgen voor een gezonder leven en verhogen de kans om gezonder oud te worden. Zo werkt dat ook met de bodem.”

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ''Het gaat om het totaal-plaatje'' © Provincie Drenthe

  De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: ”Het gaat om het totaal-plaatje” © Provincie Drenthe

  ”Het gaat om het totaal-plaatje. We verwachten met dit project dat de gewasproductie in de toekomst veel beter afgestemd kan worden op de kwaliteit van de bodem.”

  ”We hopen met dit project een bijdrage te leveren aan een nog efficiëntere en gezondere manier van de productie van onder andere ons voedsel. Bovendien wordt veel bodemkennis en bodemkunde uitgewisseld en gedeeld met elkaar.”

  Het project wordt uitgevoerd door Bioclear earth.

   ♥ Hoe lang de winter ook duurt, er volgt altijd weer een lente. (Bron: dagelijksegedachte.net)
  Tags: , , , , , , , , ,
 • scissors
  maart 7th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  In de loop van 2019 wordt, wanneer Provinciale Staten van Groningen met het plan akkoord gaan, begonnen met de bouw van de langste, duurzame fietsbrug van Europa. De Blauwe Loper krijgt een lengte van 800 meter en verbindt Blauwestad met Winschoten.

  De brug krijgt een beeldbepalend uiterlijk en moet een voorbeeld van duurzaamheid worden. Dat gebeurt onder meer door bijvoorbeeld het gebruik van duurzaam materiaal of zonnecellen. Aannemers worden uitgedaagd om met een ontwerp te komen dat voldoet aan deze ambitieuze eisen.

  Duurzaam materiaal, zoals bijvoorbeeld zonnecellen, wordt gebruikt voor de Blauwe Loper. © Archieffoto

  Duurzaam materiaal, zoals bijvoorbeeld zonnecellen, wordt gebruikt voor de Blauwe Loper. © Archieffoto

  ”Bij de aanleg van de brug moet rekening worden gehouden met een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie Groningen stelt daarom extra geld beschikbaar voor de aanleg van de Blauwe Loper; de nieuwe fiets- en voetgangersbrug komt over de rijksweg A7, tussen Blauwestad en Winschoten”, legt een woordvoerster van de provincie Groningen uit.

  In eerste instantie was er vijf miljoen euro beschikbaar; de provincie wil nu zes miljoen euro voor de brug reserveren. Bovendien draagt de gemeente Oldambt nog eens 500.000 euro bij waarmee in totaal dus 6,5 miljoen euro beschikbaar is.

  De Blauwe Loper moet een van de slimme en groene projecten worden die de provincie Groningen ontwikkelt tijdens de zoektocht naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.

  ”De vernieuwende, slimme vorm van aanbesteden, waarbij de aannemer veel meer meedenkt over de uit te voeren werkzaamheden dan bij een traditionele manier van aanbesteden, en de keuze om zo veel mogelijk duurzaam materiaal in het ontwerp te gebruiken, leveren daaraan een belangrijke bijdrage.”

  De Blauwe Loper bestaat eigenlijk uit vier bruggen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Het brugdeel over het Winschoterdiep wordt beweegbaar om ook schepen met een staande mast te kunnen laten passeren. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg naar het centrum. Ook komt er een aansluiting op het Stadspark in Winschoten.

  Met de komst van de Blauwe Loper kunnen bewoners vanuit Blauwestad gemakkelijker bij de voorzieningen in Winschoten komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen de inwoners van Winschoten sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.

  ♥ Door inzicht ontstaat uitzicht. (Bron: dagelijksegedachte.net)
  Tags: , , , , , , ,
 • scissors
  maart 5th, 2017Geert WilkensDuurzaam, Juridisch, Media, Sociaal, Werk

  De provincie Groningen trekt 770.000 euro uit voor de overschakeling van ongeveer 21,5 hectare landbouwgrond naar natuur. Het gaat om grond, die in handen is van particulieren binnen het Natuurnetwerk Nederland, om precies te zijn in het Zuidelijk Westerkwartier, Haren, Westerwolde en rond Winschoten.

  Volgens een woordvoerster van de provincie Groningen wordt landbouwgrond die de functie natuur krijgt, minder waard. ”De provincie komt daar met subsidie in tegemoet. Dit bedrag is ook bedoeld om de grond blijvend als natuurterrein in te richten.”

  De provincie Groningen krijgt er weer een stukje natuur bij ©Archieffoto

  De provincie Groningen krijgt er binnenkort weer een stukje natuur bij © Archieffoto

  ”Eigenaren krijgen daarna jaarlijks een vergoeding voor de maatregelen, die passen bij het ‘type natuur’ dat op hun perceel ligt. Soms is dat moeras, maar het kan ook om een ander type landschap gaan.”

  ”De eigenaren van de grond zijn bereid zich in te zetten voor de ontwikkeling van natuur en willen een voorbeeldrol vervullen in hun omgeving. Soms is er geen inrichtingsmaatregel nodig omdat de grond aansluit op het bezit van Staatsbosbeheer of op andere percelen met particulier natuurbeheer.”

  ♥ Liefde vergroot je hart en maakt een beter mens van je. (Margaret Abigail Walker) Bron: dagelijksegedachte.net
  Tags: , , , , ,
 • « Older Entries